NASZE LOGO

Nuestra marca

Logo


Znak FERMAX Architektura

ELEMENTY SKŁADOWE

Znak marki posiada trzy identyfikujące elementy.

Słowny: jest to wymowa słowa FERMAX;
Wzrokowy: sposób, w jaki słowo FERMAX jest zapisane (czcionka)
Element graficzny, który temu towarzyszy (prostokąt w tle)
Marka Fermax musi być używana zawsze i wszędzie wyłącznie jako wszystkie te elementy razem. Brak jednego z tych elementów będzie traktowany jako nieprawidłowe graficzne użycie znaku.

ELEMENT GRAFICZNY (prostokąt w tle)

Logo jest zawarte w stałym znaku, reprezentowanym przez geometryczny, regularny prostokąt w tle, uwypuklający kontrast napisu i naszą instytucjonalną solidność. Ten prostokąt nie może być oddzielany od napisu.

(Czcionka Fermax)

Składające się z inicjałów założycieli logo formalnie oparte jest o czcionkę: pogrubiona, rozszerzona Helvetica, ręcznie przeprojektowaną ze zmianami w proporcjach.

Znak firmowy FERMAX jest zarejestrowany międzynarodowo.

ARCHITEKTURA MARKI

Elementy składowe marki są zaaranżowane na bazie struktury siatki, widocznej obok, aby uniknąć zmian i zniekształceń.

 


Czytelność

ZOPTYMALIZOWANE ROZMIARY

Należy przestrzegać limitu rozmiarów marki tak, aby zapewnić jasność i czytelność wszystkich jej elementów.

MINIMALNE ROZMIARY

Marka nie może być reprodukowana w rozmiarach mniejszych niż 2,5 cm.

OBSZAR WYODRĘBNIAJĄCY

Minimalna przestrzeń ochronna, która musi pozostać wokół marki.

Jest bardzo ważne, aby przestrzegać tego obszaru tak, aby nie zmniejszać czytelności marki.

Ta przestrzeń powinna być powiększona tak dalece jak to tylko możliwe, oddzielając znak Fermax od pozostałych elementów na stronie (tekstu i obrazów).

MINIMALNA WOLNA STREFA

Marka musi posiadać co najmniej jeden obszar wyodrębniający z każdej z czterech stron, odpowiadający w całości przestrzeni utworzonej przez zsumowanie dwóch wysokości marki Fermax.

 


Kolory Korporacyjne

KOLOR KORPORACYJNY

W przypadku napisu, w zależności od użytego materiału powinien być używany zwykły biały atrament lub tusz, lub powinien on być naniesiony na kolor Panteon 294.

DIAGRAMz
Atrament lub tusz: Pantone 294 C | CMYK: 100 | 56 | 0 | 18

RGB: 0 | 67 | 140 | Szesnastkowo: #00438C

Pantone 294 jest używane w tych wykonaniach, które reprezentują firmę bezpośrednio, np.: instytucjonalna papeteria, wyroby promocyjne, otoczenie (lokale handlowe, biura podległe itp.) i logo na pojazdach.

Marka musi być reprodukowana w wymaganych kolorach, gdy jest drukowana na papeterii, formularzach itp.

ODCHYLENIA CHROMATYCZNE

DIAGRAM
Zwykły atrament lub tusz: Pantone Czarny C | CMYK: 0 | 0 | 0 | 100

To odchylenie chromatyczne powinno być stosowane w wytworach graficznych, które reprezentują poszczególny produkt lub zestaw.

W przypadku napisu, w zależności od użytego materiału powinien być używany zwykły biały atrament lub tusz, lub powinien on być naniesiony na kolor czarny.

 


Czcionki Korporacyjne

W napisach korporacyjnych czcionka Univers jest jedyną, która może zastąpić czcionkę Helvetica.

W kampaniach promocyjnych produktów wybór czcionek jest szerszy, od jednej do maksymalnie trzech rodzin fontów.

Czcionką zaadoptowaną przez FERMAX jest "Helvetica" (we wszystkich jej odmianach). Ze względu na wysoki poziom czytelności powinna ona być stosowana we wszystkich systemach przekazywania informacji jak: pojemniki, teksty, napisy itp.

Rodzina czcionek jest jeszcze jednym elementem identyfikacji grafiki korporacyjnej. Jakość jej wyboru determinuje stopień wyważenia, formalną harmonię i jedność stylistyczną firmowych znaków graficznych.