Polityka Jakości

Fermax jest ukierunkowany we wszystkich dziedzinach na model Systemu Zarządzania Jakością i Ochroną Środowiska oparty na normach UNE-EN ISO 9001: 2008.

Certyfikat ten gwarantuje wdrażanie środków pozwalających na ulepszanie produktów, usług i procesów organizacji, spełniając wymagania klientów i zwiększając ich zadowolenie, biorąc pod uwagę w każdej chwili optymalne wykorzystanie zasobów i zmniejszenie impaktu dla środowiska.

W 1997 roku firma Fermax otrzymała Certyfikat Jakości ISO 9001. Od tego momentu nastąpił naturalny rozwój w Polityce Jakości firmy.