Działania prospołeczne

Acción social

Działania prospołeczne

Firma FERMAX na co dzień współpracuje z lokalnymi organizacjami non-profit, takimi jak: Walenckie Stowarzyszenie Charytatywne, Hiszpańskie Stowarzyszenie do Walki z Rakiem, Walenckie Stowarzyszenie na rzecz Osób z Porażeniem Mózgowym, a w nagłych wypadkach firma uruchamia własne środki w odpowiedzi na zaistniałe potrzeby.

Udzielamy wsparcia w postaci własnych produktów, objęcia patronatem wydarzenia, wsparcia finansowego lub współpracy przy zbiórkach zabawek, odzieży, nakrętek lub artykułów trwałego użytku.

Kryteria, którymi kierujemy się przy rozpatrywaniu wniosków, są następujące:

  • Organizacja musi być jednostką legalnie zarejestrowaną.
  • Musi działać na rzecz osób niepełnosprawnych.
  • Musi działać na rzecz lokalnej społeczności.
Asociación Española Contra el Cáncer - https://www.aecc.es/
sociación Valenciana de Ayuda a la Parálisis Cerebral (AVAPACE) - http://www.avapace.org/