Integracja poprzez pracę

Czym jest Ceeme?

CEEME to Specjalny Ośrodek Zatrudnienia, ukierunkowany na montaż elektroniki. Jako część grupy Fermax mieścimy się w siedzibie głównej firmy w Walencji.

Średnia roczna liczba personelu przekracza trzydzieści osób, z których 90% stanowią osoby z chorobą psychiczną, niepełnosprawne intelektualnie lub ruchowo.

Naszą misją jest wspieranie integracji zawodowej, społecznej oraz rozwoju osobistego osób niepełnosprawnych poprzez miejsce pracy. Rezultatem naszych działań jest optymalny produkt oraz osoba spełniona zawodowo.

Łączenie pracy zawodowej i różnorodności funkcjonalnej jest możliwe.

Ludzie, którzy tworzą zespół Ceeme czują się w dużym stopniu spełnieni. W dużej mierze właśnie to stanowi ich życie, i dlatego też Ceeme jest pełne życia.

 

Ceeme jest pełne życia

 

 

Obszary działania

By osiągnąć wyznaczone cele, rozpatrujemy naszą misję poprzez cztery różne kierunki działań: