Pracownicy

Empleados

Wielka rodzina

Codzienną działalność firmy FERMAX można porównać do życia wielkiej rodziny życzliwych sobie osób, zaangażowanych w swoją pracę i solidarnych ze społeczeństwem, które charakteryzuje przede wszystkich niezwykła dbałość o bezpieczeństwo i zapobieganie ryzyku zawodowemu, które to stanowią podstawowe zasady działania we wszystkich obszarach naszej firmy. Efektywność w wynikach, skuteczność w procesach i elastyczność w kwestii godzenia życia prywatnego i zawodowego stanowią niektóre z wartości naszego zespołu.

Osoby zatrudnione w firmie FERMAX korzystają z:

  • Bonów na żłobki dla rodziców dzieci w wieku od 0 do 3 lat, które korzystają z tego rodzaju opieki.
  • Pomocy finansowej dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
  • Rocznego planu szkoleń na temat ciągłego doskonalenia, zwiększenia zdolności do zatrudnienia oraz radzenia sobie w środowisku międzynarodowym.
  • Ofert specjalnych w ramach odnowy biologicznej, rozrywki, opieki zdrowotnej dla pracowników i ich rodzin.