Środowisko naturalne

Dogłębnie analizujemy wszelkie możliwe oddziaływania na środowisko, wykraczając poza przyjęte standardy oraz przepisy

Consideramos todos los impactos ecológicos, más allá de la regulación gubernamental

Odpowiedzialność za środowisko naturalne

Firma FERMAX, w odpowiedzi na potrzeby społeczeństwa coraz bardziej świadomego kwestii związanych z ochroną środowiska, wychodzi naprzeciw zobowiązaniom zrównoważonego rozwoju, wdrażając Politykę zarządzania środowiskowego zarówno w codziennych działaniach, jak i przy planowaniu strategicznym.

 • Aby określić oddziaływanie na środowisko, dogłębnie analizujemy wszelkie aspekty środowiskowe.
 • Tworzymy plany poprawy ponownego użycia, redukcji i minimalizacji odpadów.
 • Ulepszamy działania w zakresie odzysku odpadów.
 • Minimalizujemy wykorzystywanie zasobów naturalnych.
 • Spełniamy wymogi prawne w zakresie ochrony środowiska naturalnego, wykraczając poza podstawowe wymagania wynikające z obowiązujących przepisów.
  • Dyrektywa w sprawie ekoprojektu
  • Europejska dyrektywa w sprawie ograniczenia stosowania niektórych niebezpiecznych substancji w sprzęcie elektrycznym i elektronicznym (RoHS).
  • Europejska dyrektywa w sprawie zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE).
  • Rozporządzenie REACH , dotyczące m.in. ograniczenia stosowania substancji SVHC w produktach.
 • Projektujemy wyroby, które nie wymagają dużej ilości dodatkowego wyposażenia lub okablowania, o lepszych parametrach i mniejszym zużyciu energii.
 • Dokładamy starań, by wszystkie nasze produkty zawierały materiały i komponenty elektroniczne, które nadają się do ponownego przetworzenia lub użycia, zmniejszając tym samym oddziaływanie na środowisko naturalne.