Politykę prywatności

UWAGI PRAWNE

Proszę uważnie przeczytać poniższe warunki ogólne. Własność techniczna i intelektualna. Ta witryna internetowa jest własnością firmy FERMAX ELECTRONICA S.A.U. Własność intelektualna i wszelkie inne prawa do użycia i reprodukcji tej witryny internetowej, jej podstron i obrazów, informacje, które zawiera, jej wygląd i projekt oraz odnośniki do innych stron na niej umieszczone są wyłączną własnością firmy FERMAX chyba, że powiedziano inaczej. Wszelkie określenia, nazwy, wzory i/lub znaki logo, które tworzą tą stronę są odpowiednio zarejestrowanymi znakami firmowymi. Jakiekolwiek nielegalne ich użycie przez osoby, które nie są prawowitymi właścicielami może grozić odpowiedzialnością karną, zgodnie z obowiązującym prawem. Kopiowanie, rozpowszechnianie, przesyłanie lub zmienianie zawartości tej witryny, bez uprzedniego zezwolenia firmy Fermax Electronica S.A.U, jest zabronione. Polityka prywatności Zgodnie z przepisem 15/1999 z 13-go grudnia, dotyczącym ochrony danych osobowych potwierdzamy, że żądane w dowolnym momencie dane, które są dobrowolnie przekazywane przez zainteresowane strony będą włączone do zautomatyzowanych zasobów, których właścicielem i stroną odpowiedzialną za nie jest FERMAX i będą użyte w celach, w sposób i w granicach oraz dokładnie tak jak powiedziano w wymienionym przepisie, jak też nie będą używane w innych celach za wyjątkiem zgody zainteresowanych stron. Użytkownicy, którzy przekazują swoje dane osobowe, w szczególności zgodę na wprowadzenie ich do systemu oraz ich komputerowe lub inne przetwarzanie tak, żeby mogły być one używane przez FERMAX w celach handlowych, dla personalizacji, do celów i działalności operacyjnej i statystycznej zgodnie z celami firmy, lub w celach ustalonych dla każdego przypadku, wprost upoważniają firmę FERMAX do przekazywania ich organizacjom, które tworzą Grupę, jak też ich wypisywanie, przechowywanie i podział w celu przystosowania informacji handlowej do konkretnego profilu chyba, że zainteresowana strona wyrazi sprzeciw. Firma FERMAX może przechowywać ich zgromadzone dane nawet po zakończeniu relacji handlowych w celu spełnienia swoich zobowiązań prawnych. Firma FERMAX przyjęła techniczne i organizacyjne środki, aby zagwarantować bezpieczeństwo i integralność danych jak również, aby zapobiec ich zmianie, utracie, przetwarzaniu lub niepowołanemu dostępowi i gwarantuje, że dane osobowe będą traktowane poufnie i bez uprzedniej zgody nie będą przekazywane innym organizacjom niż te, tworzące Grupę. Użytkownicy zachowują swoje prawa do dostępu, sprzeciwu, poprawiania, unieważniania i cofnięcia ich autoryzacji w dowolnym momencie, bez mocy wstecznej, poprzez pisemne zawiadomienie wysłane do FERMAX, Avda Tres Cruces 133, 46017 Valencia, Spain. Attention: Marketing Dept. - Web Area. Gdyby użytkownicy tej witryny internetowej byli zobligowani do podania swojego adresu poczty elektronicznej, w celu dostępu do przewidzianych usług, mają oni możliwość zaznaczenia, iż nie życzą oni sobie otrzymywania korespondencji w ten sposób, za wyjątkiem niezbędnej do zrealizowania żądanej usługi. Firma FERMAX zapewni przez cały czas mechanizmy niezbędne do usuwania wyżej wymienionych adresów z list poczty elektronicznej. Nasza witryna używa “cookies” (ciasteczek), aby kontrolować dostęp do aplikacji i zapewnić każdemu użytkownikowi personalizowane usługi. Ciasteczko to mały pakiet informacji, który jest zapisywany przez przeglądarkę internetową na dysku twardym użytkownika korzystającego z serwisu. Użytkownik może ewentualnie zablokować tworzenie ciasteczek wybierając odpowiednią opcję w ustawieniach przeglądarki. Jednak, jeżeli stosowanie ciasteczek jest zablokowane ogólna wydajność witryny może być niższa niż spodziewana, ponieważ oprogramowanie nie będzie w stanie zapamiętać danych użytkownika odwiedzającego kolejne strony. W szczególności, ta witryna używa ciasteczek dla jednej sesji, które są kasowane z twardego dysku po zamknięciu przeglądarki lub odłączeniu komputera.

Firma FERMAX nie przyjmuje, ani nie bierze pod uwagę jakichkolwiek niezamawianych propozycji dotyczących jej działalności handlowej, w tym między innymi propozycji kampanii reklamowych, logo, nazw, procesów, produktów, usług, haseł czy technologii. Dlatego firma FERMAX prosi o powstrzymanie się z przedstawianiem takich propozycji. Prosimy także o nieprzesyłanie kreatywnych wersji grafiki, projektów, demonstracji, planów, fotografii czy oryginalnych próbek.

FERMAX ha adoptado las medidas técnicas y organizativas para garantizar la seguridad e integridad de los datos, así como para evitar su alteración, pérdida, tratamiento o acceso no autorizado, y garantiza que los datos personales serán tratados de forma confidencial, sin cesión a otras entidades distintas de las que compongan el Grupo sin previo consentimiento.

Firma FERMAX realizuje taką politykę, aby uchronić się przed jakimikolwiek roszczeniami związanymi z nieautoryzowanym kopiowaniem takich niezamawianych pomysłów, kiedy w rzeczywistości zostały opracowane niezależnie lub na długi czas przed otrzymaniem niezamawianych propozycji. Gdyby Państwo jednak przesłali nam niezamawiane propozycje, robią to Państwo wiedząc, że firma FERMAX może wykorzystać wszelkie koncepcje, pomysły, wynalazki, know-how lub techniki, jakie Państwo nam przedstawiają, w dowolnym celu, co obejmuje opracowanie, produkcję lub komercjalizację produktów, usług lub programów. Firma FERMAX może z nich skorzystać bez obowiązku opłacenia ich wykorzystania.

FERMAX POLSKA Sp. Z.o.o.