DEKODER PRZEKAŹNIKÓW 8 WYJŚĆ DIN10

DEKODER PRZEKAŹNIKÓW 8 WYJŚĆ DIN10

Referencja: 2430

Dekoder przeznaczony jest do użytku wyłącznie z systemami MDS Digital i AC Plus.

Urządzenie wyposażone jest w 8 wyjść przekaźnikowych, które można skonfigurować jako dwustabilne (załączanie przekaźnika...

Opis

Dekoder przeznaczony jest do użytku wyłącznie z systemami MDS Digital i AC Plus.

Urządzenie wyposażone jest w 8 wyjść przekaźnikowych, które można skonfigurować jako dwustabilne (załączanie przekaźnika przy każdej aktywacji) lub czasowe (zamykanie poszczególnych przekaźników według nastawy czasowej z przedziału 1–255 sekund). W trybie czasowym licznik zaczyna odliczanie od momentu aktywacji przekaźnika i wyłącza się po upływie ustawionego czasu.

Łatwa instalacja wewnątrz skrzynki elektrycznej na szynie DIN 10 lub możliwość przykręcenia bezpośrednio do ściany.

System MDS Digital: Cyfrowy system domofonowy i wideodomofonowy do zarządzania budynkami i kompleksami mieszkalnymi dowolnej wielkości, który pozwala zintegrować wszystkie usługi dla lokatorów i wyróżnia się uproszczoną instalacją magistrali:
- Systemy domofonowe i wideodomofonowe
- Komunikacja pomiędzy wejściami.
- Kontrola dostępu
- Centralne i zautomatyzowane zabezpieczenia

Wymagane zastosowanie jednostek centralnych do zarządzania instalacją (jedna jednostka centralna może obsługiwać 9999 lokali i 32 wejścia / portiernie. Możliwość podłączenia maks. 63 jednostek centralnych). Możliwość obsługi wejść głównych lub klatek wewnętrznych.
Systemy MDS wymagają użycia dekoderów na poszczególnych piętrach w celu połączenia lokali z magistralą instalacyjną. Dekodery pełnią rolą izolatorów. Komunikacja pomiędzy lokalami i panelem ma charakter prywatny.

Okablowanie:
- Audio: magistrala 6-żyłowa.
- Wideo: magistrala audio + przewód koncentryczny (wideo) + 2 przewody zasilające.
Maksymalna odległość instalacyjna zależy od przekroju użytego przewodu (zob. dokumentacja techniczna).

"Umożliwia całościowe zarządzanie instalacją składającą się z kilkorga drzwi i zaawansowanych funkcji kontroli dostępu: ograniczenia wg grup użytkowników, zarówno przestrzenne (obszary) jak i czasowe (harmonogramy), funkcja zapobiegania przekazaniu karty dostępowej innej osobie, ograniczenie przepustowości, obsługa większej liczby użytkowników, aktywacja urządzeń z poziomu czytnika, rejestrowanie incydentów w celu późniejszej analizy, centrum sterowania lub zabezpieczeń.
W odróżnieniu od innych systemów kontroli dostępu AC Plus umożliwia integrację innych, uzupełniających funkcji bez konieczności użycia dodatkowych kontrolerów:
Kontrola pojazdów.
Podwójne zabezpieczenie przed przekazaniem karty dostępowej innej osobie.
Wzajemne komunikowanie się. Dotyczy wejść, którymi przedostają się na teren obiektu osoby z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku pozwala nawiązać kontakt z centrum sterowania, które wydaje zgodę na wejście.
Alarmy techniczne i włamaniowe. Dla każdego wejścia i wyjścia można zaprogramować czas detekcji i czas działania.
Automatyzacja. Tygodniowy programator pozwala stworzyć harmonogram do 32 dziennych aktywacji przekaźników i uzbrojenia czujników, indywidualnie lub w grupach.
Informacje dotyczące użytkowników i powiązanych z nimi restrykcji są przechowywane w jednostce centralnej AC Plus, które podejmuje decyzje o umożliwieniu lub odmówieniu dostępu. W obiektach, dla których specyfikacja ta nie jest wystarczająca (z uwagi na większą liczbę czytników lub użytkowników), istnieje możliwość zastosowania nawet 63 jednostek centralnych.
Okablowanie czytnika: 2 przewody + skrętka dwużyłowa ekranowana
Okablowanie do wzajemnej komunikacji. 4 przewody + skrętka dwużyłowa ekranowana
"

Specyfikacje Techniczne

Zasilanie: 12 V DC
Zużycie prądu: 40 mA
8 wyjść w postaci styków przekaźnikowych Z, NO, NZ (2 A przy 30 V DC)

Wymaga zaprogramowania.

Dioda LED stanu
- WYŁĄCZONA: dekoder nie został jeszcze zaprogramowany.
- WŁĄCZONA: dekoder znajduje się w trybie programowania.
- - MIGA: dekoder został zaprogramowany i działa.

Wymiary szyny DIN 10: 175 mm x 90 mm x 60 mm

Zasilanie:
- Audio: 12 V DC
- Wideo: 18 V DC

Zasilanie: 12 V DC

Waga: 0,300773 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299024301