PROGRAMATOR VDS

PROGRAMATOR VDS

Referencja: 3265

Urządzenie programujące VDS jest to urządzenie przeznaczone do wsparcia technicznego oraz dla instalatorów, które pozwala na sprawdzenie stanu instalacji VDS za pomocą następujących funkcji:

- L...

Opis

Urządzenie programujące VDS jest to urządzenie przeznaczone do wsparcia technicznego oraz dla instalatorów, które pozwala na sprawdzenie stanu instalacji VDS za pomocą następujących funkcji:

- L : Automatyczny aparat kontrolny instalacji. Wskazuje gdy linia znajduje się w stanie spoczynku lub w trakcie rozmowy. Wskazuje napięcie pomiędzy ujemnym a "L" w każdym wypadku.
- SPY : Szpieg. Wykazuje ruch danych instalacji, do której jest podłączony.
- PnL : Panel Pomocniczy. Pozwala na zaprogramowanie unifonów/monitorów z danej instalacji i wykonywanie połączeń tak jakby był to zwykły panel zewnętrzny.
- Non : Sprawdza istnienie głównego panelu w danej instalacji.

Może zostać podłączone w każdym miejscu magistrali instalacji lub bezpośrednio do złącza testowego wzmacniacza VDS panelu zewnętrznego.

System VDS:
System domofonowy i wideodomofonowy o uproszczonej instalacji, który nie korzysta z przewodów wywołania lokalu.
Wywołanie następuje poprzez przesłanie cyfrowego kodu wywołania generowanego wzmacniaczem VDS.

- W nowym budynku instalacji można dokonać z następującym typem okablowania: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo). Pozwala zarządzać budynkami, które mieszczą do 199 lokali, 2 wejścia i centralę portierską.
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

- Podczas wymiany sprzętu możliwa jest zamiana domofonu analogowego na wideodomofon, korzystając z istniejącego okablowania. Wydajność i odległość, na jaką będzie działał system, zależą od okablowania instalacji.

Wzmacniacz VDS zawiera seryjnie montowany syntezator mowy. Przy uruchamianiu zaczepu elektromagnetycznego nadawany jest komunikat: „drzwi otwarte, proszę zamknąć po wejściu”.

Terminale w lokalu programuje się w prosty sposób za pośrednictwem panelu zewnętrznego. Dzięki temu każdemu terminalowi (unifonowi lub monitorowi) przyporządkowany zostaje kod wywołania.

Komunikacja jest niejawna.

Okablowanie
Audio: magistrala o 3 przewodach.
- Wideo: UTP CAT5 / 5 Przewodów / 3 przewody + Kabel koncentryczny (wideo).
Maksymalna odległość pomiędzy pierwszym wejściem a ostatnim lokalem: 200 m.

Specyfikacje Techniczne

Zasilanie systemu: 18 V DC

Waga: 0,1620086 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299032658