DOOR CONTROLLER

DOOR CONTROLLER

Referencja: 4420

The door controller manages the devices present in each access: reader, electric lock, exit pushbutton, door sensor, etc.

When installed in the secure zone (interior), it lets you increase the security...

Opis

The door controller manages the devices present in each access: reader, electric lock, exit pushbutton, door sensor, etc.

When installed in the secure zone (interior), it lets you increase the security of access to the installation, since the device that drives the electric lock is beyond the reach of manipulations.

The door controller admits a reader for the entrance and another one for the exit and accepts Wiegand-26 bits or magstrip readers.

"Umożliwia całościowe zarządzanie instalacją składającą się z kilkorga drzwi i zaawansowanych funkcji kontroli dostępu: ograniczenia wg grup użytkowników, zarówno przestrzenne (obszary) jak i czasowe (harmonogramy), funkcja zapobiegania przekazaniu karty dostępowej innej osobie, ograniczenie przepustowości, obsługa większej liczby użytkowników, aktywacja urządzeń z poziomu czytnika, rejestrowanie incydentów w celu późniejszej analizy, centrum sterowania lub zabezpieczeń.
W odróżnieniu od innych systemów kontroli dostępu AC Plus umożliwia integrację innych, uzupełniających funkcji bez konieczności użycia dodatkowych kontrolerów:
Kontrola pojazdów.
Podwójne zabezpieczenie przed przekazaniem karty dostępowej innej osobie.
Wzajemne komunikowanie się. Dotyczy wejść, którymi przedostają się na teren obiektu osoby z zewnątrz. Naciśnięcie przycisku pozwala nawiązać kontakt z centrum sterowania, które wydaje zgodę na wejście.
Alarmy techniczne i włamaniowe. Dla każdego wejścia i wyjścia można zaprogramować czas detekcji i czas działania.
Automatyzacja. Tygodniowy programator pozwala stworzyć harmonogram do 32 dziennych aktywacji przekaźników i uzbrojenia czujników, indywidualnie lub w grupach.
Informacje dotyczące użytkowników i powiązanych z nimi restrykcji są przechowywane w jednostce centralnej AC Plus, które podejmuje decyzje o umożliwieniu lub odmówieniu dostępu. W obiektach, dla których specyfikacja ta nie jest wystarczająca (z uwagi na większą liczbę czytników lub użytkowników), istnieje możliwość zastosowania nawet 63 jednostek centralnych.
Okablowanie czytnika: 2 przewody + skrętka dwużyłowa ekranowana
Okablowanie do wzajemnej komunikacji. 4 przewody + skrętka dwużyłowa ekranowana
"

Specyfikacje Techniczne

Installed in 100 x 100 mm boxes.

Zasilanie: 12 V DC

Waga: 0,202675 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 6,3x17,7x9,5 cm

EAN 13: 8424299044200