1W DUOX PLUS MEMOV CITY VEO-XS WIFI KIT

1W DUOX PLUS MEMOV CITY VEO-XS WIFI KIT

Referencja: 49121

Fermax prezentuje nowe zestawy VEO-XS WIFI DUOX PLUS dla domów jednorodzinnych, biur i firm .

Zestawy zawieraj? wszystkie niezb?dne materia?y do instalacji: panel wej?ciowy CITYLINE z klawiatur? M...

Opis

Fermax prezentuje nowe zestawy VEO-XS WIFI DUOX PLUS dla domów jednorodzinnych, biur i firm .

Zestawy zawieraj? wszystkie niezb?dne materia?y do instalacji: panel wej?ciowy CITYLINE z klawiatur? Memokey, monitor VEO-XS WIFI i zasilacz.

Ponadto wspó?pracuj? z DUOX PLUS, w pe?ni cyfrowym systemem domofonowym i wideodomofonowym oraz technologi? na dwóch niepolaryzowanych przewodach, co upraszcza ich instalacj? przy zachowaniu najwy?szej jako?ci produktu i wzornictwa,

Obejmuj? one standardowo monitor VEO-XS WIFI DUOX PLUS wyposa?ony w po??czenie Wi-Fi, które umo?liwia przekazywanie po??cze? na urz?dzenia mobilne .
Dzi?ki aplikacji Fermax BLUE , dost?pnej za darmo w Play Store i App Store, funkcjami wideodomofonu mo?na zarz?dza? bezpo?rednio z telefonu komórkowego lub tabletu, aby po??czy? si? z domem, gdziekolwiek jeste?. ??cz?c monitory WiFi DUOX PLUS z aplikacj? BLUE, otworzy si? szereg mo?liwo?ci. Ze wszystkich z nich wyró?nimy dwa, które b?d? kluczowe: Przekazuj po??czenia z wideodomofonu do telefonu komórkowego i otwieraj drzwi do domu na odleg?o??.

S? równie? standardowo wyposa?one w funkcj? Photocaller, która automatycznie przechwytuje obraz dzwoni?cego. Je?li u?ytkownik zdecyduje si? w??czy? t? funkcj?, monitor zapisze do 150 zdj??, wskazuj?c dat? i godzin? ich zrobienia. Po osi?gni?ciu maksymalnej pojemno?ci zrobienie nowego zdj?cia usunie pierwsze zapisane. Ekran zawsze wskazuje, czy nie s? wy?wietlane zdj?cia lub czy data / czas nie s? skonfigurowane.

Zestaw g?o?nomówi?cy VEO-XS WIFI DUOX PLUS charakteryzuje si? niewielkim rozmiarem i grubo?ci?, bardzo p?askim. Dzi?ki menu OSD i rozmieszczeniu przycisków jego interakcja z u?ytkownikiem jest prosta i intuicyjna.
Wykonany jest z odpornego na uderzenia tworzywa ABS.
Zawiera panoramiczny kolorowy ekran 4,3 ”(16: 9).
Wywa?ony design czystych linii jest charakterystyczny, nowoczesny i minimalistyczny.

P?ytka zawiera zintegrowan? klawiatur? Memokey do otwierania drzwi z klawiatury poprzez wprowadzenie kodu PIN (do 100 kodów, 100 u?ytkowników).

DUOX PLUS to nowa technologia cyfrowa, która przekracza wszelkie oczekiwania. Poniewa? to sprawia, ?e trudne staje si? ?atwe.

Specyfikacje Techniczne

It includes:  • 73881 1W DUOX PLUS MEMOVISION CITY PANEL.

  • 8855 CITY FLUSH BOX S5

  • 9449 DUOX VEO-XS WIFI 4,3 MONITOR

  • 9447 DUOX VEO/VEO-XS CONNECTOR

  • 4825 POWER SUPP. UNIT+FILTER DIN10 24VDC-2.5A

  • 4802 P.S.U. DIN4 230VAC/12VAC-1A


Video:
- Sensor: 1/3 "CMOS color.
- Effective pixels>, 340K. (the camera captures 720x480)
- Minimum external lighting: 0 lux. Since it has LEDs, no additional lighting is required.
- S / N>, 45dB.
- Frame rate 25 fps.
- Resolution>, 368x288 pixels.
- Video codec: H264 Highline Profile
- Auto iris.
- Auto BLC.
- Angle of vision 100º horizontal, 80º vertical.
- Fish eye correction.
- Color night vision through white LEDs.
- Pan &, Tilt digital zoom.

Waga: 2,8997296 kg

Rozmiary opakowanego produktu: 26x24x15 cm

EAN 13: 8424299491219

Zawarte produkty