Çevre

Tüm çevresel etkileri, yasal yönetmeliklerin daha da ötesinde değerlendirmekteyiz

Consideramos todos los impactos ecológicos, más allá de la regulación gubernamental

Çevreye karşı sorumluluk

FERMAX, çevreyi koruma konusundaki duyarlılığı gitgide daha fazla artan bir toplumun talebine kulak vererek sürdürülebilir kalkınma taahhüdünü yerine getiriyor, çevre yönetimi ilkelerini tüm günlük süreçlerine ve stratejik planlarına dahil ediyor.

 • Çevreye olan etkisini belirlemek için çevreyle ilgili noktalarını değerlendiriyoruz.
 • Atıkları yeniden kullanma, azaltma ve en aza indirme konusunda iyileştirme planları oluşturuyoruz.
 • Atık geri kazanımını iyileştiriyoruz.
 • Doğal kaynakların kullanımını en aza indiriyoruz.
 • Çevre koruma şartlarını yasalardan kaynaklanan zorunlu şartların çok ötesinde yerine getiriyoruz.
  • Eko-Tasarım Direktifi
  • Elektrikli ve elektronik cihazlarda saptanan tehlikeli maddelerin kullanımıyla ilgili Avrupa Direktifi RoHS.
  • Elektrikli ve elektronik cihazların bertarafıyla ilgili Avrupa Direktifi RAEE.
  • Ürünlerdeki SVHC maddelerini sınırlamayla ilgili REACH yönetmeliği.
 • Yüksek yarar ve daha az tüketimle daha az aksesuar ve kablo gerektiren ürünlerin geliştirilmesi
 • Çevre üzerinde en az etkiye neden olan, geri dönüştürülebilir veya yeniden kullanılabilir tüm ürün malzemelerine ve elektronik bileşenlerine entegre edilir.