Personel

Empleados

Büyük bir ailede

FERMAX'ın günlük işlemleri, özellikle güvenliği ve temelde işin tüm alanlarında temel bir ilke olan mesleki risklerin önlenmesini sağlayan çalışmaları karakterize eden ve toplum ile dayanışmaya katılan sempatik insanlardan oluşan büyük bir aile gibidir. Sonuçların verimi, süreçlerin verimliliği ve kişisel hayatla çalışma hayatını uzlaştırma Esnekliği, ekibimizin değerlerinden bazılarıdır.

FERMAX'ta çalışan kişiler, aşağıdakilerden yararlanır:

  • 0 ile 3 yaş arası çocuğu olan ve bahsedilen hizmetlerden yararlanan kişiler için kreş yardımı.
  • Engelli çocuğu olan aileler için para yardımı.
  • Sürekli iyileştirme ve istihdamı ve uluslararası düzeyi artırmak için yıllık eğitim planı.
  • Çalışanlar ve aileleri için refah, eğlence ve sağlık alanında özel teklifler.