Czy wiesz, że...?

Czy wiesz, że?

W Fermaxie, hodujemy nasze pasje do projektowania, technologii i innowacji w ciągu ostatnich 65 lat.


W “Czy wiesz, że ...?”, pokażemy ścieżki, etapy i anegdoty które oznaczyły naszą ewolucję. Nasze fundamenty, które pomagają nam dzisiaj dostarczyć drzwi do przyszłości.

 

Grudzień

Jednym z głównych celów firmy Fermax jest łączenie skutecznej działalności gospodarczej z wypełnianiem zasad społecznych w ramach programu Społecznej Odpowiedzialności Biznesu, chcąc w sposób czynny i niezależny przyczyniać się do poprawy dobrostanu społecznego, stanu gospodarki oraz kondycji środowiska naturalnego.

Zobowiązanie firmy Fermax w ramach programu SOB obejmuje 4 główne założenia: ochronę środowiska, ochronę pracowników (pogodzenie życia zawodowego z rodzinnym), działalność społeczną oraz integrację zawodową.

W roku 2000 firma Fermax powołała do życia przedsięwzięcie pod nazwą „Ceeme” – projekt zrównoważony zarówno pod względem gospodarczym, jak i społecznym, sprzyjający integracji zawodowej, społecznej i osobistej osób niepełnosprawnych.

Integracja zawodowa – Ceeme

Ceeme to Specjalne Centrum Zatrudnienia wyspecjalizowane w Montażu Elektronicznym (hiszp. Centro Especial de Empleo especializado en Montajes Electrónicos) i jako część struktury Fermax mieści się w centrali firmy w Walencji.

Ceeme tiene vida

Średnia roczna liczba personelu przekracza dwadzieścia osób, z których 90% dotkniętych jest chorobą umysłową lub niepełnosprawnością pod względem umysłowym lub fizycznym.

Ceeme plantilla 2015

Jest to prospołeczna komórka strukturalna firmy zapewniająca środki techniczne i zasoby ludzkie, tak aby zespół roboczy był w stanie wytwarzać optymalny produkt, a zarazem aby każdy mógł realizować się jako w pełni niezależna jednostka.

Przedsięwzięcie Ceeme powołano do życia 11 września 2000 r. – centrum funkcjonuje już od 15 lat, od początku przynosząc zyski na koniec każdego roku obrachunkowego. Fermax nie przeznacza żadnego wsparcia budżetowego na rzecz specjalnego centrum zatrudnienia. Ceeme samofinansuje prowadzoną działalność poprzez świadczone usługi oraz dzięki dotacjom otrzymywanym z ośrodka Servef z uwagi na status specjalnego centrum zatrudnienia.

Zapoznaj się z działalnością centrum, oglądając film „Pracować w CEEME”.

Nagroda „Solidarna Firma” Wspólnoty Autonomicznej Walencji

W czerwcu 2007 r. firma Fermax otrzymała pierwszą nagrodę „Solidarna Firma” Wspólnoty Autonomicznej Walencji w zakresie integracji osób niepełnosprawnych. Nagroda stanowiła publiczne uznanie działalności społecznej Fermax za pośrednictwem projektu Ceeme.

Premio Empresa Solidaria de la Comunidad Valencia 2007

Fermax znajduje się na liście solidarnych firm prowadzonej przez rząd regionalny Walencji. Jest to jedna z 74 solidarnych firm uznanych przez rząd regionalny Walencji.

Ceeme, więcej niż firma

Poza funkcją gospodarczą ośrodek Ceeme mocno wierzy w działania na rzecz integracji społecznej i osobistej osób niepełnosprawnych.

Ceeme to przedsięwzięcie, które codziennie oddaje hołd życiu każdego członka zespołu. Wśród świadczeń samego ośrodka znaleźć można życie: Życie Niezależne, Życie Zdrowe…

Życie osób należących do personelu Ceeme cechuje wysoki stopień samorealizacji. W znacznej części, ośrodek stanowi właśnie ich życie. I dlatego żyje też samo Ceeme.

Za pośrednictwem programu Adaptacji Osobistej i Społecznej Ceeme stanowi odpowiedź dla kwestii integracji – program obejmuje działalność w trzech kategoriach: życie niezależne, życie zdrowe i kształcenie:

Kategoria Życie Niezależne obejmuje:

 • Poradnictwo indywidualne
 • Warsztaty dotyczące aspektów społecznych i osobistych prowadzone z udziałem personelu Ceeme i zaprzyjaźnionych stowarzyszeń, które wyrażą wolę uczestnictwa w warsztatach.

 

Komponent Życie Zdrowe obejmuje rozmaite aspekty:

 • Wydarzenia rozrywkowe, aby personel mógł cieszyć się pełnią życia, mając okazję nawiązać kontakty towarzyskie poza środowiskiem pracy. Kolejnym zasadniczym celem jest promocja zdrowych nawyków, zrównoważonej diety, uprawiania sportu i kultury ekologicznej.
 • Działalność społeczna na przestrzeni całego roku, mając na celu ochronę środowiska, np. dni sprzątania jeziora Albufera (okolice Walencji) lub pomoc na rzecz osób znajdujących się w najtrudniejszej sytuacji poprzez gromadzenie żywności, zabawek itp.

Kształcenie

W ramach kształcenia personelu centrum Ceeme prowadzi odpowiednie kursy, których celem jest rozwój zawodowy i osobisty pracowników. Centrum oferuje także zewnętrzne kursy na rzecz innych przedsiębiorstw w dziedzinie ciągłego doskonalenia oraz inteligencji emocjonalnej, jak również wykłady na temat działalności prowadzonej w ramach Społecznej Odpowiedzialności Biznesu.

CEEME_valores

Ceeme swoją pracą dostarcza optymizmu, oferując zdrowie, miłość i towarzystwo.

Ceeme ma w sobie życie. Daje też życie firmie Fermax.

Więcej informacji pod ceeme.fermax.com


Listopad

Fermax to obecnie synonim innowacyjności, technologii i designu.

Od samego początku swojego istnienia firma Fermax ustanawiała w tym zakresie nowe standardy, wprowadzając na rynek wiele wynalazków.

Wśród wzorów użytkowych i patentów Fermax zarejestrował ponad 30 wynalazków w Hiszpańskim Urzędzie Patentów i Znaków Towarowych (OEPM). W ciągu całej historii firmy wyróżnia się 15 patentów na wynalazek zarejestrowanych w OEPM, 25 wzorów przemysłowych i 17 znaków handlowych zarejestrowanych w Unii Europejskiej.

Wszystko rozpoczęło się wraz z powstaniem firmy FERMAX. Pierwszym wynalazkiem Fernando Maestre było ciekawe urządzenie - radiointerfon z 1949 r. 

Radio Interfono FERMAX - 1950

Radiointerfon (1949)

 

Historia Radiointerfonu

Fernando Maestre rozpoczął pracę nad wynalazkiem na początku lat 40-tych. Oglądając amerykańskie filmy zaobserwował, że ich bohaterowie siedzący w różnych pomieszczeniach komunikowali się ze sobą za pomocą telefonu wewnętrznego. Zainspirowało go to do zbudowania pierwszego wynalazku, radiointerfonu.  

Biuletyn Informacyjny

Ten przyciągający uwagę odbiornik został zaprojektowany przez Fernando Maestre i jego kuzyna Antonio Bernabé na początku lat 40-tych, ale opatentowany został dopiero 11 listopada 1950 r. (Patent ES194968 Radiointerfon 1950). Radiointerfon był pierwszym urządzeniem tego typu w Hiszpanii - służył jednocześnie jako radio i telefon wewnętrzny.

Przeznaczenie Radiointerfonu

Ogólnie rzecz ujmując radiointerfon był doskonałym odbiornikiem radiowym i jednocześnie praktycznym interkomem pozwalającym na puszczanie muzyki w różnych częściach fabryki i gwarantującym natychmiastową komunikację z pracownikami. Dodatkowe głośniki pochodziły z tej samej linii i miały ten sam wzór co główny aparat. 

Radio-Interfono Fermax. Central y Pilotos.

Radio-Interfon Fermax. Główny aparat i dodatkowe głośniki 

FOLLETO_FERMAX_LA_VOZ_AL_ALCANCE_DE_TODOS

Muzyka przyczyną wzrostu produkcji


Kiedy rozpoczęto sprzedaż radiointerfonu w Hiszpanii, sprzedawcy otrzymali biuletyn informacyjny zawierający praktyczne rady jak wykorzystać podkład muzyczny, aby korzystnie przełożył się na wydajność pracy. Celem sprzedawcy było przekonanie klienta, będącego właścicielem lub dyrektorem firmy, że praca przy muzyce przyspiesza rytm produkcji. Na potwierdzenie tego faktu sprzedawca cytował kilka historii pochodzących z firm korzystających z tego nowego urządzenia muzycznego, opublikowanych w gazecie “BIURO STANÓW ZJEDNOCZONYCH” pod tytułem “MUZYKA FUNKCJONALNA ZASŁYSZANA W BIURZE”:

„Jak podaje jeden z pracowników centrum materiałowego Departamentu Obrony USA, pewnym jest, że wydajność Działu Kontroli Pokwitowań zwiększyła się o 8,93% a produkcja w Departamentach Maszyn Liczących i Kasujących wzrosła o 5,83% po zainstalowaniu odtwarzacza muzyki w biurze”.

FERMAX_Boletin_Informativo_del_Vendedor_RADIO_INTERFONO_1959

Sukces Radiointerfonu

Radiointerfon był stosowany przez firmy na szeroką skalę i w latach 50 i 60 był prawdziwą rewolucją. Wiele hoteli, szpitali, fabryk, warsztatów czy magazynów instalowało to urządzenie udowadniając, jak praktyczna jest stała komunikacja z pracownikami i jak praca z muzyką zwiększa wydajność. Z uwagi na ogromny sukces urządzenia, firma Fermax w 1958 r. wypuściła na rynek radiointerfon „FERMAX 2000” o bardziej nowoczesnej stylistyce, podobnej do radia z tamtej epoki, z obudową z bakelitu w kolorze brązowo-szarym.

fermax_RADIO_INTERFONO_1958_

Fermax 2000

Od 60 lat Fermax patentuje swoje wynalazki i jest hiszpańskim producentem domofonów i videodomofonów posiadającym najwięcej zarejestrowanych patentów. Większość złożonych wniosków patentowych zakończyło się przyznaniem patentu (87%), a niektóre z nich stały się prawdziwymi kamieniami milowymi nie tylko dla firmy, ale dla całej branży. Przykładowo w 1991 r. firma Fermax uzyskała patent na wynalazek o nazwie CYFROWE URZĄDZENIE DOSTĘPOWE DLA DOMOFONÓW I VIDEODOMOFONÓW dla własnego systemu MDS Digital - systemu cyfrowych domofonów i videodomofonów o wysokich parametrach i dużej mocy. Patent z 2008 r. został przyznany SYSTEMOWI VIDEODOMOFONU DLA SIECI TCP/IP, sprzedawanemu pod nazwą LYNX. System ten pozwala na zarządzanie wirtualnie nieskończoną liczbą monitorów i kanałów do rozmów oraz transmisję danych za pomocą jednej instalacji Lynx. A w 2015 roku Fermax otrzymał patent na wynalazek w USA za swoj wielokanałowy system videodomofonów dwuprzewodowy, pod nazwą DUOX.

Obecnie 5% rocznego budżetu firmy Fermax przeznacza się na innowację i prace rozwojowe. Pokazuje to, że Fermax nadal stawia na technologię oraz dąży do opracowania w przyszłości nowych wynalazków i pozyskania nowych patentów. 


Październik

Design produktów marki Fermax to jedna z ich najważniejszych cech - jest tym, co wyróżnia firmę i sprawia, że uznawana jest za jednego z najbardziej liczących się producentów na świecie. Wzornictwo naszych produktów stało się jednym z najistotniejszych aspektów innowacji przyczyniających się do naszego rozwoju, dlatego też w codziennej strategii firmy zajmuje ono fundamentalne miejsce. Dzięki niemu możemy przybliżać klientom najnowsze trendy technologiczne oraz prowokować nowe emocje i doświadczenia.

Fermax już w 1973 r. zainicjował współpracę z uznanym projektantem przemysłowym, Ramónem Benedito. Od 1975 r. Ramón Benedito jest oficjalnym partnerem w zakresie designu  firmy Fermax i od 1978 r. współpracuje z nią na skalę światową. Dwie cechy, które wyróżniają projekty Ramóna Benedito dla marki Fermax, to trwałość produktu oraz dotyk elegancji.

 

Pierwsze spotkanie Fermax z Ramónem Benedito w 1973 r.:

Zdarzyło się to, gdy Fernando Maestre udał się do Centrum Designu w Barcelonie, by znaleźć tam pomysły na udoskonalenie nowych produktów pod względem estetycznym. El Barcelona Centro de Diseño jest instytucją promującą i wspierającą design w przemyśle. Została ona założona w 1973 r. i była pierwszą tego typu instytucją w Hiszpanii. Przypada to na czas rozwoju wzornictwa przemysłowego i dbałości o wygląd i formę przedmiotów użytkowych. Trzech cenionych projektantów zostało przedstawionych Fernando Maestre podczas jego wizyty w Centrum, spośród których do stałej współpracy wybrał on Ramóna Benedito. Już podczas pierwszego spotkania zaczęli pracować nad projektem telefonu T-1, który zrewolucjonizował rynek i zapewnił firmie pozycję pioniera w dziedzinie designu.

Model telefonu T-1 z 1974 r. został wybrany na Wystawę „Diseño Industrial” w Hiszpanii i został wystawiony w Muzeum Reina Sofía jako symbol hiszpańskiego wzornictwa przemysłowego.

Teléfono mural T-1, 1974 - Fermax

Ramón Benedito zaprojektował swój pierwszy produkt dla Fermax, Telefon T-1 

 

Kim jest Ramón Benedito?

Ramón Benedito urodził się w Barcelonie w 1945 r. Studiował projektowanie i wzornictwo przemysłowe w ELISAVA, Wyższej Szkole Projektowania i Inżynierii w Barcelonie.

W 1973 r. założył studio Benedito Design, które najpierw zajmowało się przede wszystkim tworzywami sztucznymi, a następnie wyspecjalizowało się w projektowaniu dla sektora maszyn laboratoryjnych, optycznych, telefonii i mikroelektroniki.

Podczas swej działalności studio nawiązało współpracę ze znanymi firmami, takimi jak Balay, Carlsberg, Contenur, Renfe czy Repsol.

Ramón Benedito wraz ze swoim zespołem od ponad 40 lat działa pod znakiem różnorodności i dyscypliny, co podziwiać można było na wystawie „Formy przemysłowe” zorganizowanej w maju 2004 r. przez Europejski Instytut Designu, na której zaprezentowano dwadzieścia najlepszych przedmiotów zaprojektowanych przez studio Benedito Design.

Las formas de la industria 2004 - Placa Cityline de Fermax

„Formy przemysłowe”, 2004.

Projektowanie jako czynnik sukcesu

W wywiadzie Ramón Benedito wyjaśnia współczesne znaczenie designu:

ramon_benedito

„Wśród dwóch modeli videodomofonów kosztujących tyle samo, o takich samych cechach i jakości, lepszą sprzedaż osiągnie ten z lepszym designem. Od lat dwudziestych ubiegłego wieku wzornictwo przemysłowe zyskało uznanie na rynku produktów użytkowych wytwarzanych seryjnie oraz zostało włączone do zakresu zadań działów badań i rozwoju, zwiększając obroty tych firm, które umiały go z sukcesem stosować. Produkt o innowacyjnym wyglądzie i bezawaryjnym działaniu wpływa na stworzenie tożsamości marki, ułatwia prowadzenie strategii komunikacyjnych, ma zasadnicze znaczenie dla działalności handlowej, jest łatwy do promowania przy mniejszych nakładach, przenika na rynki międzynarodowe i pozwala na pokonanie konkurencji. Design nadaje firmie wartość.”

Historia sukcesu

Ramón Benedito w trakcie swojej kariery projektanta przemysłowego otrzymał wiele nagród. Oto niektóre z nich:

 • Nagroda za innowacje technologiczne przyznawana przez Ministerstwo Przemysłu i Energetyki (1982, Madryt)
 • Nagroda “Pemio Delta de Plata ADI-FAD” (1986, Barcelona)
 • Nagroda „Premio Valencia Innovación” (1991, Walencja)
 • Nagroda „Premio Nacional de Diseño” (1992, Hiszpania) – jest to bardzo ważne wyróżnienie na skalę krajową przyznawane tylko organizacjom i profesjonalistom o doskonałej renomie i będących przykładem dla innych w dziedzinie designu.
 • Nagroda za Jakość Projektowania (2005, Meksyk)
premio_nacional

Przyznanie nagrody „Premio Nacional de Diseño” w 1992 r.

Nagrody za projekty produktów firmy Fermax

Instytut Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Walencji (IMPIVA) w 1991 r. przyznał firmom Fermax i Benedito Design nagrodę za innowację „Premio Valencia Innovación” za linię produktów Cityline.

placa_cityline_premio

W 1997 r. stowarzyszenie ADI-FAD przyznało nagrodę „Delta” za panel Cityline Classic.

DITYLINE_DELTA

W Mediolanie w 2005 r. wyświetlacz Loft otrzymał nagrodę „Intel Design Award - August Morello” w kategorii design.

loft_premio

Videodomofon iLoft y panel zewnętrzny Halo zostały uznane przez prestiżowe stowarzyszenie projektantów ADI-FAD za dwa najlepsze projekty przemysłowe 2007 roku. Wybór ten jest wyrazem uznania dla innowacyjności, nowoczesnych koncepcji, metod wytwarzania i jakości wykonania. Nagroda została przyznana za panel Halo do videodomofonu iLoft zaprojektowany przez Gae Benedito (jego córkę). 

ramon_gae_benedito

W 2009 r. Fermax i Ramón Benedito otrzymali nominację do nagród Designpreis za wyświetlacz iLoft i panel Halo.

halo_loft

Nagrody jakie ostatnio otrzymał Fermax we współpracy z Benedito Design to „Selección Delta 2013” ufundowana przez ADI-FAD i „iF LABEL 2014” na Międzynarodowym Forum Designu w Hannoverze za produkt Smile, bezobsługowy wyświetlacz, który odniósł międzynarodowy sukces.

Hiszpańskie stowarzyszenie ADI-FAD zostało założone w Barcelonie w 1960 r. i od początku zajmuje się promowaniem wzornictwa przemysłowego poprzez między innymi organizowanie konkursów, takich jak ten, gdzie wybierane są najlepsze projekty roku.

smile_premios

Przepis na sukces w przyszłości

Zdaniem Ramóna Benedito powiązanego z firmą Fermax istnieją trzy czynniki sukcesu, które określają przyszłość: Historia, Design i Marketing. Historia, jak nauczył go przyjaciel Fernando Maestre, umożliwia zarządzanie wiedzą o sukcesie. Design pozwala skoordynować technologię i funkcjonalność. Do tego inteligentny marketing jako narzędzie do odnajdywania nowych potrzeb i wyprzedzania zmian. Ramón Benedito i Fermax rozumieją, że przyszłość należy projektować z wyobraźnią, pasją i odrobiną magii, aby wywoływać emocje w użytkownikach ich produktów.

ramon_benedito_2

Wzornictwo jako czynnik innowacyjny

Produkt po produkcie – firma Fermax od ponad półwiecza oferuje klientom technologie stosowane w sytemach domofonowych i videodomofonach, wykorzystując w tym celu design jako coś, co sprawia, że będą one zaakceptowane, używane i mogą ułatwiać codzienne życie wszystkich członków społeczeństwa.

Zawsze przy opracowywaniu produktu na początku procesu twórczego marki Fermax obecny jest design – aby zapewnić jego realizację z punktu widzenia technologicznego, ale także aby zagwarantować jego opłacalność i wywołać pragnienie posiadania go przez użytkownika. 


Wrzesién

Od początku istnienia telewizji zarówno reklamy, jak i seriale, filmy fabularne, dokumentalne i tym podobne stanowią część codziennego życia, nierzadko na zawsze zapisując się w naszej pamięci.

Firma Fermax może poszczycić się aktywnym uczestnictwem w rozmaitych produkcjach telewizyjnych – użycza swoich produktów zainteresowanym nimi wytwórniom, aby znalazły się one pośród scenografii każdej odtwarzanej historii.

Reklamy naszego życia

Reklamy to krótkie, liczące około 30 sekund historie, które niejednokrotnie przyciągają naszą uwagę jeszcze bardziej niż znane filmy. Jednocześnie stały się one oznaką przemian społecznych, gospodarczych i obyczajowych zachodzących w Hiszpanii od końca lat 50. po dzień dzisiejszy.

Dla spółki Fermax najbardziej reprezentatywna stała się reklama radioodbiornika z funkcją interkomu z lat 60.

Kilka dekad później nasz oryginalny panel CITYLINE CLASSIC stał się bohaterem wesołej reklamy, w której wystąpił m.in. znany hiszpański prezenter i satyryk, Andreu Buenafuente, u boku innych słynnych rodaków.

W roku 2015 nasz nowy panel CITYLINE dumnie prezentuje się u drzwi fikcyjnego domu Cristiano Ronaldo w ostatniej reklamie POKERSTARS, w której wziął udział piłkarz.

Pokerstars
Pokerstars

Fermax na dużym ekranie

Oczywiście wzięliśmy także udział w wielu hiszpańskich filmach.

Warto podkreślić dwukrotną współpracę podczas realizacji filmów zdobywcy Oscara, hiszpańskiego reżysera kinowego Pedro Almodóvara.

Po raz pierwszy współpraca miała miejsce przy okazji filmu „Złe wychowanie”, w którym główne role zagrali Gael García Bernal, Fele Martínez oraz Javier Cámara. Film uzyskał znakomite recenzje, zaś jego premiera miała miejsce 19 marca 2004 r. w Hiszpanii i 10 września 2004 r. w Meksyku. Przed premierą w Stanach Zjednoczonych zaplanowaną na 19 listopada 2004 r. film wyświetlono na licznych międzynarodowych festiwalach, takich jak festiwal w Cannes, Nowym Jorku, Moskwie czy Toronto. W filmie pokazany był panel Fermax, który następnie został podpisany przez Pedro Almodóvara, a obecnie można oglądać go w muzeum Fermax, w siedzibie spółki w Walencji.

Placa Almodovar

 

Drugą okazją do współpracy był film "Skóra, w której żyję” z Antonio Banderasem i Eleną Anayą w rolach głównych. W swoim osiemnastym filmie pełnometrażowym Pedro Almodóvar jako element scenografii wykorzystał panel Cityline Digital oraz interkom. Film ten zdobył szereg nagród.

Obecnie jesteśmy w kontakcie z wytwórnią "El deseo”, zainteresowaną wykorzystaniem po raz kolejny produktów Fermax w najbliższym filmie Almodóvara. Film będzie nosił tytuł „Silencio” (Cisza), a zagrają w nim Emma Suárez i Adriana Ugarte.

 

Hiszpańskie seriale, od których nie sposób się oderwać

Fermax pojawia się jako element scenografii wielu wiodących seriali emitowanych w Hiszpanii. Poniżej wskazane są te najważniejsze.

Od początku istnienia serialu "Amar en tiempos revueltos” (Miłość w trudnych czasach) interkomy Fermax obecne były na biurkach głównych bohaterów:

Amar en tiempos revueltos
Amar en tiempos revueltos

“Amar en tiempos revueltos” to hiszpański serial telewizyjny, którego akcja toczy się w czasach wojny domowej w kraju oraz pierwszych lat dyktatury Francisco Franco. Emisja serialu rozpoczęła się pod koniec 2005 r. w telewizji TVE. Serial istnieje do dziś i nadal wykorzystywane są w nim produkty Fermax – obecnie zwie się "Amar es para siempre” (Miłość jest na zawsze) i można go oglądać w stacji Antena 3.

Innym telewizyjnym hitem był serial emitowany przez stację Antena 3 pod tytułem "Aquí no hay quien viva” (Pod jednym dachem), dla którego Fermax użyczył paneli videodomofonowych otwierających drogę do tej osobliwej wspólnoty sąsiadów, a także monitorów dla każdego z mieszkań.

Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva

Aktorzy serialu "Aquí no hay quien viva” – 2005 r.

 

Zyskując oglądalność na poziomie 40 proc., serial został ogłoszony jednym z największych serialowych hitów w historii hiszpańskiej telewizji.

Aquí no hay quien viva
Aquí no hay quien viva

Monitor Sailing – "Aquí no hay quien viva” - 2005 r.

 

Serial komediowy "Aquí no hay quien viva” emitowany jest po dziś dzień pod nowym tytułem "La que se avecina” (To, co przed nami) i wciąż można oglądać w nim wszystkie nasze produkty.

Innego gatunku jest serial "Acusados” (Oskarżeni) – thriller powstały w 2009/2010 r., w którym główną rolę zagrała Goya Toledo.

Acusados

 

Dla serialu "Los protegidos“ (Pod ochroną) emitowanego przez stację Antena 3 także użyczyliśmy monitoru LOFT. Serial z gatunku science fiction emitowany był od stycznia 2010 r. do czerwca 2012 r., został także sprzedany chińskiej telewizji CCTV i portugalskiej sieci telewizyjnej SIC.

Los protegidos

 

Co więcej (a jakże!), byliśmy obecni również w słynnym serialu "Cuéntame cómo pasó” (Opowiedz, jak to się stało) emitowanym w TVE, dla którego udostępniliśmy panel domofonu z lat 80. W zamian otrzymaliśmy taki oto list z podziękowaniami:

Cuéntame cómo pasó - 2014

 

W roku 2015 nasz monitor LOFT pojawił się u boku bohaterów głośnych seriali:

El príncipe
El príncipe
Sin identidad
Sin identidad

Tito Valverde i Megan Montaner – bohaterowie serialu "SIN IDENTIDAD” (Bez tożsamości) emitowanego w stacji Antena 3.

Ponadto obecnie użyczamy materiałów na rzecz scenografii drugiego sezonu serialu "GYM TONY” emitowanego przez stację CUATRO. Wkrótce zobaczymy w nim dwa audio panele zewnętrzne City Classic oraz panel videodomofonowy Marine.


August

W sierpniu 2012 r. siedmiu współczesnych artystów działających w strefie Street Artu  rozpoczęło pracę nad przedstawieniem wartości firmy Fermax w formie graficznej, która pokryła fasadę głównej siedziby firmy.

Fermax 2015

Innowacja w firmie FERMAX wiąże się nie tylko z technologicznym rozwojem produktów, ale także ze sposobem przedstawiania społeczeństwu swoich projektów. Mural o powierzchni 1600 m² wyraźnie wskazuje na zaangażowanie firmy w rewolucyjne działania w sztuce miejskiej.

Historia głównej siedziby firmy Fermax

W 1989 r. Fermax przeniósł swoją siedzibę do dużego budynku zlokalizowanego na obecnym Bulwarze Sur w Walencji (Hiszpania). Wcześniej znajdowała się na Alei Tres Forques pod numerem 41, w znacznie mniejszym budynku.

Zakłady Fermax w 1977 r.

Zakłady Fermax w 1977 r.  

Rozwój firmy wiązał się z koniecznością przeniesienia siedziby na Aleję Tres Cruces, numer 133.

W pierwszej kolejności przeniesiony został magazyn produktów gotowych oraz dział spedycji. W 1990 r. przeniesiono dział innowacji i projektowy. Począwszy od roku 1992 zaczęto stopniowo przenosić maszyny i pracowników. W 1995 r. w zakładzie działały już dział produkcji, dyrekcji technicznej, zaopatrzenia i magazyn surowców, a ostatecznie 1 września 1995 r. przeniesiono pozostałe działy: dyrekcję, administrację, marketing, sprzedaż i dział części zamiennych.

Fernando Maestre, prezes firmy, dokonał oficjalnego otwarcia nowego zakładu 27 października 1995 r. Nowa siedziba obejmowała wówczas powierzchnię 4.000 metrów kwadratowych. Przeniesienie całego zakładu trwało 6 lat. 

 

News head quarters

Przeczytaj cały artykuł

W ciągu kolejnych lat, w miarę, jak firma stawała się jednym z najważniejszych producentów wideodomofonów w skali świata zakład się rozrastał. Obecnie powierzchnia firmy obejmuje ponad 11 000 m2.

Pomysł zmiany fasady siedziby głównej

Oryginalna fasada firmy FERMAX miała kolor zielony. Była odnawiana dwukrotnie, w 1993 i 2002 r.  

Fermax - 1989 - 1993

Wjazd do zakładu również się zmienił, a to głównie dzięki pracom związanym z utworzeniem Bulwaru Sur de Valencia w latach 2000, wskutek czego aleja Tres Cruces stała się bardzo uczęszczanym miejscem.

Fermax 2002 - 2006

W 2012 roku Alberto Maestre, dyrektor ds. rozwoju firmy, wystąpił z propozycją spektakularnej zmiany wyglądu fasady. Projekt narodził się ze współpracy podjętej przez Fermax i Politechnikę Walencji, a prowadzony był pod dyrekcją techniczną Centrum ds. Badań nad Sztuką i Przestrzenią Miejską.

Dla Alberto Maestre, pomysłodawcy projektu, pomysł zmiany fasady oznaczał „innowację o olbrzymim znaczeniu, kreatywności i wizualnej atrakcyjności marki”. „Atrakcyjne i innowacyjne” dzieło miało podkreślać publiczny wymiar sztuki i zaangażowanie firmy FERMAX we wzmocnienie relacji na linii uczelnia-firma.
 

Podpisanie umowy FERMAX – Politechnika Walencji: Alberto Maestre i Joan Juliá

Podpisanie umowy FERMAX – Politechnika Walencji: Alberto Maestre i Joan Juliá

Przygotowanie projektu w czerwcu 2012 r.

Do wykonania muralu i przeniesienia rzeczywistości istniejącej w Fermax na zewnątrz, artyści musieli zapoznać się z wartościami jakimi kieruje się firma, tak aby zobrazować je za pomocą swojej własnej estetyki i innowacyjnego języka.

Młodzi artyści podjęli się realizacji tego wyzwania. Z jednej strony poprzez sztukę mieli wyrazić najważniejsze wartości firmy Fermax (innowacja, firma rodzinna, obecność międzynarodowa i poszanowanie dla lokalnej tradycji, technologia i design), a z drugiej pracowali na nierównej powierzchni, co wymagało od nich poszukiwania kreatywnych rozwiązań dających osobie oglądającej mural spójny obraz.

Przedstawionych zostało kilka szkiców, aż wreszcie przyjęto ten, który najlepiej obrazował wartości firmy.

Opis projektu:

Projekt obejmował namalowanie muralu zewnętrznego na powierzchni 1600 m² obejmującej trzy elewacje, a jego efektem końcowym miała być „niezwykła fuzja między technologią, nauką i naturą”.

Fasada została odnowiona i przygotowana w lipcu, a mural wykonano w sierpniu. Realizacja wymagała:

 • 1300 godzin pracy
 • 400 kg farb
 • 700 puszek farby w spray’u

Projekt realizowali: Álvaro Jaén, Diana, Julieta, Deih, Sr. Marmota, Cesp i DJ Xelön; te pięć ostatnich osób tworzy walencjański kolektyw XLF.

Nad artystami czuwał Juan Canales, kurator sztuki z Poliniza, prestiżowego festiwalu sztuki miejskiej organizowanego przez Politechnikę Walencji.

Szkic


Realizacja projektu

Najpierw fasadę pomalowano na jeden kolor i wiele osób myślało, że taki będzie efekt końcowy.

Fermax


Podczas pracy artyści napotykali wiele trudności, z którymi musieli sobie poradzić. Konieczny był olbrzymi nakład pracy i bardzo dobra organizacja.
 

Fermax 2012

Co przedstawia obraz?

Innowacja jest jednym z priorytetów w filozofii firmy FERMAX i nie wiąże się wyłącznie z technologicznym rozwojem produktów, ale też ze sposobem przedstawiania projektów dla społeczeństwa. Ten mural jest dowodem na rewolucyjne podejście do sztuki miejskiej w Walencji.

Nowocześnie i odważnie przedstawia najistotniejsze dla firmy wartości: innowację w firmie rodzinnej, technologię i projektowanie jako główne nurty działalności.
 

Fermax 2012

Zadziwiający efekt

Pracownicy firmy FERMAX w większości nie wiedzieli o realizowanym projekcie, ponieważ osoby odpowiedzialne i inicjatorzy przedsięwzięcia utrzymywali je w tajemnicy. Kiedy wrócili oni z sierpniowego urlopu stanęli przed nowoczesnym, oryginalnym budynkiem, który nie miał nic wspólnego z tym, z jakiego wyszli przed wyjazdem na wakacje.

Był to topowy temat zarówno dla pracowników firmy jak i dla innych osób przejeżdżających obok zakładu, które zatrzymywały się, by zrobić zdjęcia i przyjeżdżały z okolic, aby na własne oczy zobaczyć największy mural w Walencji.

Otwarcie

11 września 2012 r. w obecności przedstawicieli Politechniki Walencji Fermax uroczyście odsłonił nowy wygląd swojej siedziby głównej – monumentalny mural miejski pokrywający główną elewację budynku.

 

Odsłonięcie fasady z udziałem artystów

Odsłonięcie fasady z udziałem artystów

Celem tej inicjatywy było „otwarcie nowych możliwości” z wykorzystaniem „talentu i zdolności ludzi związanych z Uniwersytetem Walencji”. Fermax ma nadzieję, że inicjatywę taką „podejmą również inne firmy, ponieważ jest też oszczędna, daje pracę i pomaga zmienić wygląd budynków, które tego potrzebują”.

Link do filmu Duch NOWOCZESNOŚCI w FERMAX opowiadającego o muralu. 

filmu Duch NOWOCZESNOŚCI w FERMAX opowiadającego o muralu.

Obecnie fasada jest jednym z najbardziej atrakcyjnych miejsc, jakie można zobaczyć, odwiedzając główną siedzibę Fermax; jest ona zapowiedzią wejścia do świata technologii i nowoczesności rozciągającego się za drzwiami hali.

 

Rok 1987 - Rok 2015

Wygląd miejsca przed nabyciem hali przez Fermax (1987) - To samo miejsce współcześni (2015).


Lipiec

Otwarcie pierwszego biura przedstawicielskiego firmy Fermax w Chinach, w Szanghaju, miało miejsce dokładnie 20 lat temu i zapoczątkowało nowy etap internacjonalizacji spółki.

Inicio Fermax Shanghai

Pierwsza sprzedaż poza Hiszpanią

Proces internacjonalizacji rozpoczął się w latach 70 i to właśnie wtedy dokonano pierwszej sprzedaży poza Hiszpanię. W tym okresie w kraju brakowało osób wielojęzycznych, które mogłyby zająć się zawieraniem kontraktów czy obsługą klienta na wysokim poziomie. Dlatego pierwszym krajem, do którego skierowano eksport, był Meksyk – miejsce, gdzie posługiwano się tym samym językiem, a rynek był tam w tym czasie bardziej rozwinięty niż w Hiszpanii. Po przybyciu do Meksyku nawiązano nowe kontakty, a eksport objął najpierw całą Amerykę Południową, a następnie cały świat.

Dekada lat 70. była etapem odkrywania, poznawania i pozyskiwania klientów. Celem obranym w tym okresie było podniesienie liczby klientów w możliwie wielu krajach. Od połowy lat 80. przez następne 10 lat liczni klienci stali się wyłącznymi dystrybutorami produktów firmy FERMAX. Wówczas za cel obrano zapewnienie wierności dotychczasowych klientów oraz pozyskanie nowych w krajach wschodzących, głównie azjatyckich.

W połowie lat 80., kiedy Chiny zaczęły powoli otwierać się na inne kraje, Fermax był jedną z niewielu hiszpańskich firm, które dostrzegły możliwość wejścia na rynek najbardziej zaludnionego kraju świata. W 1985 roku firma wzięła udział w pierwszych targach elektronicznych w Szanghaju, na których obecni byli tylko dwaj hiszpańscy reprezentanci z własnym stanowiskiem: spółka Telefónica oraz właśnie Fermax.

Expotecnia 94 w Szanghaju

Pierwsze poważne kontakty firmy Fermax w Chinach zostały nazwiązane w 1994 roku podczas Expotecnii zorganizowanej przez ICEX w Pekinie. W czasie tego wydarzenia reprezentanci firmy wyraźnie odczuli zainteresowanie, jakie wzbudziły ich systemy domofonowe i wideodomofony.

Pierwsze biuro przedstawicielskie firmy Fermax w Szanghaju

Fermax zdecydował się postawić pierwszy krok na chińskim rynku zakładając w 1995 roku biuro przedstawicielskie. To był mały lokal, mający około 40 m2, znajdujący się w dzielnicy znacznie oddalonej od centrum Szanghaju. I to właśnie tu rozpoczęła się przygoda firmy w kraju azjatyckim.

proyectos inicios

Sukcesy na rynku chińskim

Wkrótce okazało się, że potencjał i możliwości rozwoju na rynku chińskim były ogromne, a rytm wzrostu w sektorze budowlanym zawrotny, dlatego już następnego roku Fermax otworzył drugie biuro, nieco większe, mające około 80 m2 , usytuowane w centrum miasta.

primera oficina

Pierwszy zakład produkcyjny w Szanghaju

Choć sprzedaż wzrosła, a Fermax rozwijał się już na rynku chińskim, eksport z Hiszpanii do kraju był skomplikowany. Produkty importowane z Hiszpanii okazywały się droższe od oferowanych przez lokalną konkurencję z powodu ogromnej różnicy w kosztach siły roboczej i taryf celnych, które podwyższały cenę produktu. Dlatego Fermax wybudował zakład montażowy w Szanghaju, o wielkości 1000 metrów i o kapitale minimalnym 200000 $, wymaganym wtedy przez rząd.

ensemblaje

Fabryka została ustanowiona jako WOFE, ze 100% kapitału firmy Fermax, w przeciwieństwie do większości firm zagranicznych, które tworzyły zazwyczaj joint venture. W tamtym okresie bardzo duży procent joint venture poniósł porażkę i ostatecznie spółki zostawały w rękach chińskich wspólników.

Wzrost w Chinach

Od 1997 roku firma wzrastała intensywnie. Sprzedaż w Chinach zwiększała się w stałym tempie 30% rocznie i, by móc utrzymać ten wynik, Fermax zamienił istniejący zakład na nową fabrykę mogącą produkować układy elektroniczne za pomocą tej samej technologii, której używano w fabryce w Walencji. 

aniversario

Konkurencja i podróbki

Mimo rozprzestrzeniania się wielkiej wertykalnej zabudowy mieszkaniowej, wideodomofon był produktem niemalże nieznanym. Dzięki wdrożeniu naszych produktów ustanowiliśmy w niej, niechcąco, standard. Pojawiło się bardzo wielu producentów, którzy, aby mieć katalog, ograniczali się do próby skopiowania naszego, choć zawsze z o wiele gorszym efektem pod względem jakości i wykonania usług.

Potrzeba ciągłej innowacji i bycie konkurencyjnym na rynku chińskim, pchnęły firmę do stworzenia swojej własnej jednostki B+R w Szanghaju, w której powstały pomysły wykorzystane później nawet w innych państwach. Chiny, które dla konkurencji zawsze były zagrożeniem, dla Fermax stały się atrakcyjnym rynkiem i źródłem przewagi konkurencyjnej na skalę globalną.

Fermax Shanghai Electronics

W 2014 roku Fermax otworzył nową siedzibę w centrum Szanghaju, w której pracuje ponad 50 pracowników na 400m² powierzchni biurowej. Prócz siedziby, w najważniejszych chińskich miastach znajduje się jeszcze 8 biur firmowych. Fermax jest obecnie znaną i cenioną marką, uznawaną za jedną z najsilniejszych firm zajmujących się bezpieczeństwem i interkomunikacją (Nagroda A&S w ramach Top-10 Security Brands in China, od 2006 roku), i wiodącą na rynku interkomunikacji w budynkach.

inauguracion

Nowe biura FERMAX-u w SZANGHAJU.

 

proyectos

Fermax jest obecny od 20 lat w Chinach i zrealizował ponad 4000 projektów.


Czerwiec

Rok 1999 to bardzo ważna data w historii firmy Fermax. Firma, która z małego warsztatu radiowo-telefonicznego rozrosła się do rozmiarów wielkiego przedsiębiorstwa, świętowała właśnie swoje pięćdziesięciolecie. Z okazji tej rocznicy firma Fermax postanowiła podjąć się realizacji nowego projektu, wyróżniającego ją na tle innych ze względu na swoją spektakularność i rozmach. Stworzyła swój własny zespół żeglarski pod nazwą Fermax Sailing Team, sponsorując łódź FERMAX 50-CNJ.

Fakt, że firma Fermax przez dziesięciolecia posiadała w swoim katalogu radiotelefony morskie nie był jedynym elementem łączącym przedsiębiorstwo ze sportem wodnym, ponieważ zarówno jej pracownicy, jak i kierownictwo są także zapalonymi żeglarzami, co ułatwiło powiązanie filozofii firmy z tym sportem.

W związku z tym firma FERMAX postanowiła uczcić 50-lecie swojej działalności, nabywając wspólnie z klubem żeglarskim Club Náutico de Jávea łódź regatową FERMAX 50-CNJ, z zamiarem uczestnictwa w zawodach pełnomorskich wzdłuż wybrzeży Hiszpanii. Łódź regatowa stała się czymś znacznie więcej niż tylko symbolem firmy, dla FERMAX reprezentowała ona jej podstawowe wartości: walkę z żywiołami i szukanie sprzyjających wiatrów, pracę zespołową opartą na podziale obowiązków, prowadzenie sterów przy użyciu zręczności, a nie siły….

Ku przyszłości … na pełnych żaglach!

Fermax 50 CNJ

 

Fermax 50 CNJ - Regata S.A.R. Princesa Sofía - Valencia

Pomysł sponsoringu sportowego

Projekt zaczął rodzić się jakiś czas wcześniej, kiedy młoda załoga typu Match-Race, pełna marzeń i legitymująca się wówczas sporą ilością trofeów (drugie miejsce w kraju i pierwsze wśród załóg …) szukała sponsora w kategorii leżącej w zasięgu jej możliwości. Duch tego zespołu był w pełni zgodny z duchem firmy Fermax do tego stopnia, że sponsoring został pomyślany jako część obchodów 50-lecia Fermax, które to święto dla Fermax oznaczało spojrzenie w przyszłość przy jednoczesnej dumie z przeszłości.

 

FERMAX 50

Firma Fermax postawiła na projekt sponsoringu sportowego, który z czasem miał stać się najcenniejszym korporacyjnym znakiem rozpoznawczym firmy. Wartości, takie jak ekskluzywność, oryginalne wzornictwo, wysoka jakość, a przede wszystkim praca w zespole, będące cechami charakterystycznymi produktów Fermax, zmaterializowały się w najwyższej klasy łodzi regatowej.

Cała załoga łodzi zdobywała umiejętności w szkole żeglarskiej przy Klubie w Jávea, jest to zespół młody, amatorski, optymistyczny i przygotowany do konkurowania na najwyższym poziomie. Zespół łodzi FERMAX 50-CNJ został przygotowywany przez Juana Torrijo pod patronatem Daniela Maestre, syna założyciela firmy Fermax, pana Fernando Maestre.

Projekt pierwszej łodzi marki Beneteau o długości 12 metrów został zrealizowany przez Eloya Herrero i Rafaela García Cano, który pomalował aerografem prawie całą powierzchnię kadłuba, zaś na żaglach z powodu złożoności materiałów wykorzystano klej winylowy. Obraz umieszczony na największym żaglu przedstawiał 5-metrowego żeglarza, który został głównym bohaterem regat. To dzieło sztuki stało się symbolem jedności i pracy zespołowej, ponieważ, aby wygrać, załoga musi poruszać się jak jeden człowiek, jak tytan, jak człowiek firmy FERMAX.

FERMAX 50 CNJ
FERMAX 50 CNJ

Fermax 50-CNJ - Beneteau 40.7

Nowa koncepcja marketingu: sponsoring

Firma Fermax zawsze była w awangardzie, dlatego była też pionierem w wykorzystywaniu nowej koncepcji marketingowej. Projekt stanowił pierwszy krok w wyłącznościowej i nieograniczonej strategii relacyjnej: sponsoring działalności sportowej, który miał spowodować, że marka będzie konkurować z największymi firmami na rynku w Hiszpanii.

Ale decyzja o wzmocnieniu wizerunku lidera w żeglarstwie nie była przypadkowa: powiązanie pasji dla morza wyznawanej przez pana Maestre ze światowym uznaniem dla jego syna Daniela jako znakomitego żeglarza oraz z jego tytułami, stały się  siłą napędową tej morskiej i marketingowej przygody.

Sukcesy sponsora łodzi FERMAX 50, Daniela Maestre

Daniel Maestre jako kapitan kierował przez lata wszystkimi czynnościami żeglarskimi, będąc dowódcą na pokładzie. Jego zróżnicowane i skuteczne doświadczenie w dowodzeniu łodzią uczyniło go jednym z najszybszych kapitanów w kraju. Jest specjalistą w regatach dużych jachtów i to w tej kategorii zdobył najważniejsze wyróżnienia.

W ciągu pierwszych trzech lat sponsoringu zespół firmy Fermax pod nazwą „Fermax Sailing Team” uczestniczył w różnych zawodach i do jego najważniejszych sukcesów należy zaliczyć 3. miejsce w mistrzostwach Hiszpanii w 1999 r., wicemistrzostwo Hiszpanii w 2000 r. oraz zdobycie Pucharu Hiszpanii w 2001 r. Na arenie międzynarodowej Fermax zdobył czwarte miejsce w Mistrzostwach Świata, co stanowi ogromny sukces. Sukces ten nie tylko przełożył się na wyniki sportowe, ale także przyniósł efekty reklamowe i wizerunkowe. Przez cały ten czas firma Fermax udowadniała, że należy do najlepszych i że posiada zespół regatowy o ogromnym potencjale. 

Daniel Maestre recibiendo el trofeo de la S.A.R. Princesa Sofía de 2002

 

Daniel Maestre odbiera trofeum ‘S.A.R. Princesa Sofía za 2002’

Zamiennik jachtu FERMAX 50

Trzy lata po inauguracji łodzi Fermax 50 w świecie regat i po osiągnięciu sukcesów, zespół udowodnił, że pomimo swojego statusu amatorów był w stanie konkurować na najwyższym poziomie i osiągać najlepsze wyniki. Po zgromadzeniu doświadczeń i dysponując załogą zmotywowaną w najwyższym stopniu, podjęto decyzję o wprowadzeniu nowego asa, jachtu Sinergia 40, łodzi zaprojektowanej, aby wygrywać i osiągnąć dwa jasne cele: zdobyć mistrzostwo Hiszpanii i wziąć udział w pucharze świata IMS 600. Wizerunek łodzi na tym nowym etapie został zaprojektowany przez Eloya Herrero, opiera się on na lakierze metalicznym nałożonym na kadłubie jachtu, dzięki czemu nabiera on zdolności kameleona, ponieważ powierzchnia absorbuje różne kolory z otoczenia w zależności od warunków oświetlenia. Agresywny i prowokujący, nowy wizerunek reprezentował ducha zespołu gotowego, by walczyć o Mistrzostwo Kraju w jachtach pełnomorskich. 

FERMAX CNJ -  Sinergia 40

FERMAX CNJ - Sinergia 40
FERMAX CNJ - Sinergia 40

 

Już w 2007 roku konkurowali z łodzią GP42 o długości 13,80 metrów i maszcie o wysokości 20 metrów

Synergia 42

Zespół „Fermax Sailing Team” udowodnił w całej swojej historii, że stanowi wcielenie wartości i cnót, jakie doprowadziły do wielkości przedsiębiorstwo przez niego reprezentowane; stałość, wytrzymałość, praca zespołowa, pragnienie zwycięstwa, pogoń za doskonałością i umiejętność dostosowania do zmiennych okoliczności.

Pesymista przeklina pogodę, optymista czeka na zmianę wiatru, Fermax ustawia żagle.

Stypendium NOWE WARTOŚCI FERMAX

To był początek przygody, która stanowi część historii FERMAX i która dziś nadal nas inspiruje, aby sponsorować młode nadzieje w świecie żeglarstwa, walczące każdego dnia o swoje cele.

• Javier García Pecharromán (2004) - Żeglarstwo

• David Fernández Buigues i Juan Jesús Fernández Sanz (2005) - Żeglarstwo

• Elia Borrego Arnau (2006-07) - Żeglarstwo

• Rafael Andarias Buigues (Desde 2008) – Żeglarstwo adaptowane

 

W tym roku poprzez projekt Stypendia Nowe Wartości FERMAX wspieramy młody zespół regatowy, który tworzą Águeda Surias i Nora Brugman sponsorując ich Kampanię Olimpijską 470

Suria Brugman Sailing Team
Suria Brugman Sailing Team

Águeda Surias i Nora Brugman - Suria Brugman Sailing Team - 470W


Maj

Po sukcesie telefonu T-1, który został sprzedany w około 4 500 000 egzemplarzy, w 1980 roku FERMAX wprowadził na rynek nowy produkt: wideodomofon FERMAX o mocy 18 V DC. Produkt ten był pierwszym hiszpańskim wideodomofonem zaprojektowanym dla osiedli mieszkaniowych.

Videoportero FERMAX 1980

Wideodomofon FERMAX

Wiecej informacji znajduje sie w tej broszurze

Rewolucyjny produkt

Już w połowie lat 70. Fermax oferował wideodomofon o mocy 120-220 V AC – model EDI z TF1, ale dopiero w latach 80. wprowadził na rynek model o niskim woltażu.

Pod hasłem „Otwórz drzwi do domu, komu chcesz… po tym, jak go zobaczysz!” Fermax wprowadził na rynek zestaw do otwierania drzwi wyposażony w wyświetlacz wideo. 

Vídeo chalet FERMAX años 80

 

Wiecej informacji znajduje sie w tej broszurze

W tamtych czasach większość Hiszpanów była przyzwyczajona do otwierania drzwi bez sprawdzania, kto za nimi stoi. Nie wyobrażali sobie możliwości rozmawiania i oglądania tej osoby jednocześnie. Była to wyjątkowa innowacja!

Sistema Memokey y videoportero FERMAX

 

Kliknij

Firma Fermax, która od początku była zaangażowana w tworzenie innowacyjnych rozwiązań, wykorzystała swoje doświadczenie, talent i pomysłowość w tej dziedzinie i przedstawiła nowy wideodomofon – kompaktowy, elegancki i zaawansowany technicznie model, oferując swoim klientom następujące korzyści:

BEZPIECZEŃSTWO, ponieważ uniemożliwia dostęp do mieszkania osobom, które nie zostały zidentyfikowane wizualnie.

DYSKRECJA, ponieważ można zobaczyć gościa bez potrzeby zdradzania swojej obecności, co pozwala uniknąć nieprzyjemnych wizyt.

POUFNOŚĆ, ponieważ połączenie nawiązywane jest wyłącznie z mieszkaniem, do którego zadzwonił gość.

ELEGANCJA, ponieważ zwiększa estetykę miejsca, w którym jest zainstalowany.

NIEZAWODNOŚĆ dzięki najnowszej technologii, bazującej na trzydziestoletnim doświadczeniu w tej dziedzinie.

 

Druga generacja wideodomofonu: Monitor Intel

W 1986 roku został wprowadzony na rynek nowy produkt firmy Fermax: Monitor Intel. Ten wideodomofon został bardzo dobrze przyjęty i okazał się wielkim sukcesem. 

Monitor INTEL - FERMAX

Więcej informacji o kampanii znajduje się w tej broszurze

Pod koniec lat 80. Fermax rozpoczął kampanię, trwającą do 1990 roku, mającą na celu wypromować i ułatwić wymianę domofonu na wideodomofon. Fermax oferował mieszkańcom darmową wymianę domofonu na wideodomofon i jednocześnie dawał każdemu z sąsiadów możliwość wymiany lub pozostania przy starym domofonie.

Fermax w awangardzie innowacji i technologii

W 1991 roku firma Fermax uzyskała patent na pierwsze urządzenia cyfrowe (Patent ES2021502 Urządzenie cyfrowe elektrycznego domofonu i wideodomofonu 1991).  Od ponad 20 lat firma rejestruje kolejne patenty na wynalazki. Niektóre z nich okazały się wielkim sukcesem – nie tylko dla samej firmy, lecz także w całej branży. Należy do nich 15 patentów na wynalazki zarejestrowanych w Hiszpańskim Urzędzie Patentowym i Znaków Towarowych, 25 wzorów przemysłowych oraz 17 znaków towarowych Unii Europejskiej.

Zawsze liderem i stale się rozwija.

Pierwsze ekrany monitorów Fermax były w czerni i bieli. Wszystko zaczęło się w latach 90-tych z nadejściem monitoru i płyty Citymax na rynku, kiedy stało się możliwe dla hiszpańskich gospodarstw domowych, aby zobaczyć obraz gościa w kolorze.

Monitores FERMAX

Kwiecień

Jeszcze na początku lat 60. na terenie Hiszpanii nie istniały żadne fabryki telewizorów. Telewizor był luksusem, na który niewielu mieszkańców Hiszpanii mogło sobie pozwolić, ponieważ trzeba było go sprowadzić z zagranicy. Na początku lat 60. zaledwie ok. 50 000 rodzin, pochodzących głównie z Madrytu i Barcelony, miało telewizor w swoim domu.

W drugiej połowie lat 60. telewizja stała się jednak główną formą rozrywki dla hiszpańskich rodzin. Przemysł telewizyjny przeżywał w tamtym czasie bujny rozkwit, co zostało wykorzystane przez firmę Fermax, która sama rozpoczęła produkcję telewizorów w ramach swojej marki.

Pierwszy telewizor firmy Fermax 

Wykorzystując brak producentów telewizorów na hiszpańskim rynku, firma Fermax rozpoczęła produkcję i sprzedaż swojego telewizora (tzw. „Fermax TV”) z 23-calowym, czarno-białym ekranem oraz regulacją dźwięku.

Fermax TV blanco y negro

Fermax TV

Od początków swojego istnienia firma FERMAX nieustannie podejmowała starania, aby jak najwięcej ludzi mogło skorzystać z najnowszych osiągnięć techniki. Mając na uwadze panującą w tamtych czasach trudną sytuację ekonomiczną w kraju, firma Fermax sprzedawała swoje produkty hiszpańskim rodzinom bezpośrednio w swoich fabrykach – bez udziału żadnych pośredników. 

Fermax TV fabricado por Fermax Electrónica

Co więcej, firma Fermax zaoferowała opcję 8-dniowego okresu próbnego, który nie zobowiązywał w żaden sposób do zakupu telewizora Fermax TV. Dzięki temu telewizor stał się jeszcze bardziej interesującym towarem dla tych rodzin, które nigdy wcześniej nie miały do czynienia z telewizją i chciały zapoznać się z tym nowym zjawiskiem. 

Folleto Promocional FERMAX TV

Ówczesne transmisje telewizyjne

W omawianym okresie sygnał hiszpańskiej telewizji (TVE) nie docierał do okolic Walencji, obejmując wyłącznie Barcelonę i Madryt. Mimo tego pan Fernando Maestre był w stanie odbierać sygnał włoskiej telewizji RAI (Radiotelevisione Italiana), który docierał do Walencji z drugiej strony Morza Śródziemnego. Pomyślał więc, że skoro odbierał sygnał z Włoch, powinien też być w stanie odebrać sygnał ze wspomnianych dwóch hiszpańskich miast, w związku z czym postanowił zainstalować antenę na znajdującej się niedaleko Walencji górze El Garbi o wysokości 601 m n.p.m. 

Antena en el mirador del Garbí

 

Dzięki temu w końcu udało mu się odebrać sygnał telewizji TVE pochodzący z Barcelony. Był to wielki sukces pana Maestre, dzięki któremu mieszkańcy Wspólnoty Walenckiej zyskali lepszy dostęp do telewizji.

 

Firma Fermax jako innowator

Oczywiście to nie firma Fermax wynalazła telewizor, była jednak pierwszym producentem, który wprowadził do swojej oferty pilota telewizyjnego. Wynalazek ten umożliwiał klientom zdalne przełączanie kanałów telewizyjnych. W ówczesnej Hiszpanii dostępne były jedynie dwa takie kanały – TVE oraz UHF.

FERMAX TV - 2 canales

Telewizja FERMAX - 2 kanały.

Aktualnie część na wystawie  "Komunikowanie" w Muzeum Principe Felipe - Miasta Sztuki i Nauki w Walencji.

 

Firma Fermax jako specjalista

Sprzedaż telewizora Fermax TV trwała 3 lata, podczas których udało się sprzedać prawie 1000 sztuk. Zbyt duży nakład pracy, pojawianie się coraz większej liczby konkurentów w związku ze zniesieniem w Hiszpanii ograniczeń importowych oraz wprowadzenie na rynek telewizorów z kolorowym ekranem – wszystko to sprawiło w końcu, że firma Fermax wycofała się z tego sektora, aby móc dalej specjalizować się w swojej głównej działalności.

Działalność ta pozostała naszą główną domeną do dzisiaj, a nasze doświadczenie w projektowaniu systemów komunikacji i kontroli dostępu pozwoliło nam wyraźnie zaznaczyć swoją obecność wśród wiodących marek światowych. 

Monitores Fermax 2015

Marzec

Prawdziwie miejski symbol.

Zaprojektowany przez Ramóna Benedita panel Cityline zrewolucjonizował rynek i stał się sztandarowym produktem firmy Fermax.

Oficjalnie został wprowadzony na rynek w 1992 roku, ale już w roku 1991 otrzymał w Walencji nagrodę za innowacyjność we wzornictwie przemysłowym, przyznawaną przez IMPIVA (Instytut Małych i Średnich Przedsiębiorstw w Walencji), a w roku 1997 barceloński związek ADI-FAD w międzynarodowym konkursie przyznał mu wyróżnienie „Selección Delta”.

Línea de Placas Cityline Classic

Panel CITYLINE CLASSIC – 1991 r.

Czym się wyróżniał?

Cityline to pierwszy panel domofonowy, w którym zastosowano wypukły profil aluminiowy. Obecnie to rozwiązanie nie zaskakuje, ponieważ zostało przyjęte i stało się wzorem dla innych producentów, ale wtedy było czymś naprawdę rewolucyjnym.

Jego wypukły, jednolity profil, przycisk dopasowany do kształtu palca, materiał, z którego został wykonany, a ogólnie rzecz ujmując – design i funkcje – sprawiły, że stał się najważniejszym panelem zewnętrznym w całej gamie produktów FERMAX. Synonim luksusu i jakości.

Wprowadzając ten produkt na rynek, spełniliśmy wszelkie oczekiwania sprzedażowe, co stało się niezwykle istotnym wydarzeniem.

Noticias

 

Obecnie ponad 1 500 000 budynków na całym świecie jest wyposażonych w panel domofonowy lub wideodomofonowy Cityline FERMAX. 

 

Panel Cityline i jego ewolucja

Cityline Classic przeobraził się w Cityline w 2008 roku. Stopniowa ewolucja sztandarowego produktu firmy FERMAX. Bardziej elegancki i nowoczesny. Jeszcze bardziej solidny. Doskonałe, wyrafinowane wzornictwo i nowoczesne wykończenie.

Nowy panel Cityline, również zaprojektowany przez Ramóna Benedita Graellsa, zachował ideę oraz funkcje oryginalnego panelu, jednak zyskał bardziej współczesny charakter.

Línea de Placas Cityline

Panel CITYLINE – 2009

 

Celem prac nad zmianą wyglądu panelu było odniesienie przez Cityline sukcesu oraz realizacja dwóch zadań: nowy model miał wyróżniać się wyższą jakością i być jeszcze bardziej luksusowy, a także kompatybilny z poprzednią wersją, co umożliwiało wymianę i natychmiastowy montaż.

Restyling placa cityline classic

              Audio                                                        Audio i wídeo

 

Obecnie panel CITYLINE nadal tworzy historię i dlatego stał się eksponatem w niedawno otwartym Muzeum Wzornictwa w Barcelonie jako symbol miejskiego wzornictwa.


Luty

W roku 1963 Fernando Maestre wprowadził na rynek Fonoporta – pierwszy i przez wiele lat jedyny zaprojektowany w Hiszpanii system domofonowy. 

Fonoporta
Fonoporta

Fonoporta – model z dwoma przyciskami: Wyłącznik i Wywołanie / Włącznik

Fonoporta służący do komunikacji pomiędzy portiernią a lokalem

Fonoporta – model z trzema przyciskami: Słuchaj, Drzwi, Mów

System domofonowy pozwalający na wywołanie lokalu z ulicy

Podczas boomu w sektorze budowlanym deweloperzy dostrzegli możliwość zmniejszenia wydatków wspólnot mieszkaniowych, jaką dawało zastosowanie tego systemu, ponieważ wiązało się to z ograniczeniem wydatków na wynagrodzenia dla pracowników portierni. I tak, odkrywając niszę rynkową i ukierunkowując firmę na wyspecjalizowanie się we wzajemnej komunikacji pomiędzy lokalami, Fernando Maestre po raz kolejny ukazał swoją wizję biznesu.

Fonoporta, zaprojektowany przez Antonio Bernabé i Francisco Salmerona, był niedrogim, wydajnym domofonem o niskim zużyciu energii i o niskich kosztach utrzymania, umożliwiającym identyfikację osoby odwiedzającej i otwieranie furtki. Urządzenie to odniosło wielki sukces na rynku krajowym. Było pierwszym domofonem zaprojektowanym w Hiszpanii, i przez wiele lat jedynym.

Wprowadzenie na rynek domofonu Fonoporta było kamieniem milowym dla rozwoju firmy Fermax, która od tego czasu zajęła się niemal wyłącznie produkcją Systemów Domofonowych dla lokali mieszkaniowych. Od tej chwili Fermax stał się „zakładem-fabryką” z wyspecjalizowanym personelem technicznym, aby następnie zacząć zatrudniać pierwszych inżynierów, w ten sposób poprawiając jakość swoich produktów i zwiększając zdolność produkcyjną.  

Fabrica
Fabrica

Dla wprowadzenia na rynek tego urządzenia przygotowano następujące przesłania reklamowe:

"Najnowszy elektroniczny system domofonowy dla budynków"

"Wytwór elektroniki, który zwiększy wartość twoich budynków"

"Najnowocześniejszy system domofonowy dla budynków, nareszcie w Hiszpanii"

Ulotki reklamujące przedstawiały urządzenie, podając również wiele szczegółów dotyczących jego użytkowania, jako że chodziło o system domofonowy nieznany w lokalach mieszkaniowych w Hiszpanii.

Podkreślano następujące parametry urządzenia:

 • Bezpieczny w działaniu. Należący do wąskiej grupy urządzeń i artykułów o najlepszej jakości.
 • Prosta i niedroga instalacja, mniejsze okablowanie niż w przypadku tradycyjnej telefonii.
 • Bez kosztów utrzymania, nie potrzebuje baterii.
 • Cały system jest zasilany prądem z sieci, o bardzo niskim zużyciu energii. Urządzenie pracuje jedynie w trakcie prowadzenie rozmowy, wyłączając się po jej zakończeniu.

Od tej chwili systemy domofonowe w Hiszpanii stały się nieodzowną częścią budynków mieszkaniowych.

Narodziny tej potrzeby wpłynęły na wyposażenie urządzenia w cechy funkcjonalne, które zachowuje do dziś: intuicyjne i automatyczne działanie, nie wymaga przeszkolenia, podłącza się do sieci niskonapięciowej (nie może nastąpić porażenie prądem). Nie zależy energetycznie od lokali mieszkaniowych, tylko od budynku, w związku z czym jest zawsze wydolny, a zważywszy na jego wysoką trwałość, użytkownicy zapominają o nim i staje się jeszcze jedną częścią otoczenia.

Bo nawet jeżeli nie miałeś u siebie domofonu Fonoporta, nawet dziś można je jeszcze zobaczyć, są częścią naszej historii.


Styczeń

Marka FERMAX i jej początki

P. Fernando Maestre Martínez urodził się w Eldzie (Alicante). Mając 17 lat, znalazł z kolegą drążek sterowy samolotu zestrzelonego podczas wojny domowej w Hiszpanii. Ciekawość i zapał do nauki sprawiły, że wykorzystał znalezisko do budowy prostego telegrafu, który umożliwił komunikację między swoim domem a domem kolegi dzięki poprowadzeniu kabla po okolicznych dachach. Kierując się swoim zamiłowaniem, ukończył korespondencyjny kurs elektroniki i podjął decyzję o otwarciu przydomowego warsztatu naprawy odbiorników radiowych, by w niedalekiej przyszłości rozpocząć ich produkcję. Był to początek firmy FERMAX.

Fernando Maestre
Evolución Logotipo Fermax 

Rozwój marki


Wizjonerski talent Pana Maestre nie ograniczył się do obszaru elektroniki. Już w roku 1952 założyciel firmy zlecił stworzenie logotypu marki, będącego akronimem własnego imienia, rysownikowi Alfredo Sanchis Cortesowi, który wzbogacił logotyp o postać robota, by tchnąć w niego ducha nowoczesności.

 

W 1970 r. zlecono jego modyfikację agencji Melior. Końcowy efekt, w uzyskaniu którego Pan Maestre miał osobisty udział, należy uznać za niezwykle udany, o czym świadczy fakt, że aktualnie obowiązujący logotyp jest bardzo podobny do pierwowzoru.

Od 1999r. barwy korporacyjne reprezentuje kolor niebieski. Symbolizuje on kreatywność, bezpieczeństwo oraz skuteczność w najróżniejszych działaniach, które znajdują odzwierciedlenie w rozwiązaniach dostarczanych naszych klientom.

W 2012 r. wyrównane zostały odstępy pomiędzy literami.

Uzyskany efekt sprawia, że możemy mówić o marce z silną osobowością, znanej dziś na całym świecie, z którą pracują tysiące osób powiązanych wspólną kulturą korporacyjną.

Marka wraz z logotypem stanowią bezsprzecznie największą wartość firmy. Wartość, która ewoluowała razem ze strategiczną wizją rozwoju, wzmacniając przy tym własną pozycję oraz wartość.

Obecnie marka FERMAX stanowi globalny punkt odniesienia w branży wideodomofonów.

Claim marki

Historycznie marka związana jest z claimem (przesłaniem), który wspiera, definiuje i wzmacnia własną wartość. Przesłanie, które towarzyszy marce na każdym etapie, było i jest powiązane z konkretnym momentem lub sytuacją, począwszy od pierwotnego „Fermax Intercomunicación” aż do obecnego „Building communications”.

Początkowo marka nie była tym, czym jest obecnie, podobnie jak sam rynek systemów domofonowych. Marka sukcesywnie stawała się znana, a najlepszym sposobem, by tego dokonać, było podkreślanie cech właściwych liderowi. Już wtedy Fermax była firmą domofonową nr 1 w Hiszpanii i należało to wykorzystać!

Fermax zaczął eksportować swoje produkty – był prawdziwym pionierem w branży.

Fermax Claim

Znaczenie marki na rynkach międzynarodowych wzrasta i powstaje znacząca sieć dystrybucji. Zaczynamy ogłaszać, do kogo kierujemy ofertę i co ona zawiera. 

W 1999 r., w 50-tą rocznicę powstania, Fermax rozpoczyna sponsorowanie drużyny regatowej. Wspieranie tej inicjatywy ma na celu przekazywanie wartości firmy.

Obecnie Fermax rozwija się na drodze do osiągnięcia nowych celów, informując nie o tym, czego dokonuje, lecz co wnosi na rzecz społeczeństwa. Przekształca „Video door entry systems” w „Building Communications”, dzięki czemu poszerza rozwiązania komunikacyjne na najbardziej zaawansowane technologicznie budynki mieszkalne.

 

Fermax Claim

Wartość marki

Obecnie, 66 lat od swego powstania, marka stanowi najprawdopodobniej największą wartość przedsiębiorstwa. Fermax od ponad 20 lat jest bezdyskusyjnie liderem na rynku hiszpańskim, trzecią marką w Europie i szóstą w Chińskiej Republice Ludowej. Ponadto od 2008 r. jesteśmy członkiem stowarzyszenia zrzeszającego wiodące hiszpańskie marki (Asociación Española de Marcas Renombradas), a także laureatem nagrody przyznawanej przez Centro de la Marca Esade za rok 2010.