WEZWANIE WI-BOX WIFI VDS

WEZWANIE WI-BOX WIFI VDS

Odniesienie: 3266

Umożliwia podłączenie jednego lub większej liczby telefonów komórkowych do domowego monitora lub telefonu VDS. Pobierz aplikację i sparuj Wi-Box z domową siecią Wi-Fi. Funkcje wykonywane z terminala domowego i wiele innych będą realizowane z te