DUOX PLUS FILTER 24VDC

DUOX PLUS FILTER 24VDC

Odniesienie: 3289

Zasilacz 24Vdc (nr 4840) nie może być podłączony bezpośrednio do magistrali. Filtr ten jest wymagany w przypadku, gdy nie można zainstalować zasilacza 4840 ze względu na brak miejsca. 4825. Ten filtr może być używany tylko ze źródłem 24 V DC